Strategisk plan

Etterstad topp

Skolens visjon

"Etterstad videregående skole – en skikkelig yrkesskole"

På Etterstad videregående skole er organisasjonens grunnleggende verdier representert gjennom våre fire leveregler:

Praksis i fokus

Læring regulert gjennom profesjonell praktisk erfaring og forståelse er det viktigste grunnlaget for kompetente og dyktige fagarbeidere, mestere, teknikere, ingeniører og andre gode yrkesutøvere.

Fag- og yrkesstolthet

Å lære et fag eller yrke innebærer en stor glede i å føle at man kan noe, mestrer noe og får en plattform å stå på for yrkesutøvelse eller videre utdanning.

Trygghet

Trygghet er grunnleggende for all læring. Vi må være trygge på hverandre, og vi må ta det fysiske og psykiske opplæringsmiljøet på alvor slik at alle blir ivaretatt og kan vokse i trygge og utfordrende omgivelser.

Åpenhet

Gjennom å møte hverandre og omverden med åpenhet og toleranse vil vi legge grunnlag for et innovativt og framtidsrettet opplæringsmiljø.

Prosjekt "Bevisste utdanningsvalg".

Det viktigste for oss er likevel innholdet og kvaliteten på selve opplæringen. Vi er en av Oslos utviklingsskoler.

"Bevisste utdanningsvalg". Et program med planlegging og gjennomføring av tiltak for at jenter som søker grunnkurs elektrofag og teknologi fag tar i mot og beholder skoleplassen sin og fullfører utdanningen.

Tiltak for elevmiljø

Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering er "Synliggjøring" et kriterium. (10.11.2014)

  • Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering
  • Guttegruppe på Etterstad vgs våren 2014
  • Evaluering av psykisk-helse-besøk i 1. klassene høsten 2013 des.2013
  • Psykisk helse
  • Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd, del 1
  • Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd, del 2
  • SKOLENS HANDLINGSSKJEMA VED MISTANKE ELLER KUNNSKAP OM MOBBING ELLER KRENKENDE ADFERD (jfr. Opplæringslova § 9a) FOR ETTERSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE
  • Etterstad videregående skole - ÅRSHJUL MED INTERNKONTROLL, §9A - ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ
  • Etterstad vgs -Skolemiljøutvalg-Protokoll-21-10-2014

Miljøarbeider

Etterstad videregående skole har miljøarbeidere på heltid.

I samarbeid med Ungdom mot Vold bidrar miljøarbeiderne til konfliktdemping og et godt skolemiljø.

Arbeidsoppgaver:

Målrettet arbeid med gode rammer for et godt skolemiljø.
Relasjonsbygging og veiledning av elever.
Planlegge, koordinere og gjennomføre ulike former for arrangementer.
Arbeid med ungdom som har behov for særskilt oppfølging og miljørelaterte oppgaver i ordinære grupper/klasser.
Holde oppsyn i skolegård, kantine og bibliotek.
Rapportering