Hovedseksjon

Eksamen

Elever i gang

Fra Oslo kommune: Eksamen og elevvurdering

Utdanningsdirektoratet

Eksamensdatoer for lokalt gitt eksamen i Oslo fastsettes av Utdanningsetaten 

Forskrift til opplæringsloven slår det fast at eksamen skal være i tråd med læreplanverket for Kunnskapsløftet. Den skal organiseres slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i i faget.

Det skilles mellom sentralt gitt og lokalt gitt eksamen. Kommunen har ansvar for eksamen i grunnskolen, og fylkeskommunen for eksamen i den videregående skolen. Oslo kommune har som skoleeier ansvar for lokalt gitt eksamen.

Dette omfatter alle muntlige eksamener i både grunnskolen og videregående. I videregående omfatter lokalt gitt eksamen også muntlig-praktiske, praktiske og skriftlige eksamener.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for utforming av oppgaver og sensorveiledninger til sentralt gitt eksamen. Alle sentralt gitte eksamener er skriftlige.

Les mer om elevvurdering og vitnemål her