Hovedseksjon

Vg1 Teknologi- og industrifag

Tre gutter, elever i verksted, mekker, maskiner

Beliggenhet

Teknologi og industrifag har undervisningslokaler i verkstedbygget i avdelingen på Ullevål i Sognsveien 80. (Gamle Sogn yrkesskole der Blindern vgs også er lokalisert). 

Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene.

Det settes store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, og vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen. Du bør kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Sikkerhet

En del av undervisning vil foregå i nærhet av roterende maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det påligger enhver et ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt, slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever.

Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø. 

Vi har yrkesfaglig fordypning (YFF) i mange ulike fag en dag per uke i skole eller bedrift.  

Du som velger teknikk og industrifag bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig.

Kompetanse og yrker

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innenfor teknisk industri, bilmekanikk, maritime fag, sveis- og platearbeid, teknologi-industri, transportbransjen, kjemisk prosessindustri, i oljebransjen og mye annet.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.