VG1 Teknikk og industriell produksjon

Dreier

Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene.

Det setter store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, så vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

En del av undervisning vil foregå i nærhet av roterende maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det påligger enhver et ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever.

Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø. 

Vi har utplasseringsperioder i løpet av skoleåret.

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig.

Kompetanse: 

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innenfor teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.