VG1 Teknikk og industriell produksjon

Dreier

Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene.

Det setteS store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, og vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen. Du bør kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

En del av undervisning vil foregå i nærhet av roterende maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det påligger enhver et ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever.

Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø. 

Vi har yrkesfaglig fordypning (YFF) i mange ulike fag en dag pr. uke i skole eller bedrift.

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig.

Kompetanse: 

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innenfor teknisk industri, bilmekanikk, maritime fag, sveis- og platearbeid, teknologi industri, transportbransjen, kjemisk prosessindustri, i oljebransjen og mye annet.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Don't Worry, Be App'y

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n