Hovedseksjon

Vg2 Industriteknologi

Gutt, elev, verksted, maskiner

Hvorfor velge vg2, Industriteknologi?

Du som har fullført vg1 teknologi eller elektro og har funnet ut at du liker å skru og reparere maskiner og utstyr, kan hos oss:

 • Sveise, dreie, frese, smi, herde og lage deler til nesten hva som helst.
 • Fikse alt i fra en sykkel til produksjonsutstyr på næringsmiddelbedrifter.
 • Jobbe med hvordan maskinene styres, med elektro, pneumatikk og hydraulikk.
 • Bruke cnc-styrte og manuelle maskiner for å lage ting etter tegninger som vi har tegnet i tegneprogrammet Solid Edge eller egne skisser.

Du blir utplassert i bedrift som en del av fordypningsfaget en dag per uke. Nøyaktig arbeid, og tålmodighet er sentrale momenter.

Viktigst er interesse for et eller fler av fagene som ligger inn under linja.

Vi kan lokke med godt miljø, lærlingeplasser for de som står på og lykkes med valget de gjør, og sånn sett er på rett plass i livet. 

Du som velger industriteknologi bør ha:

 • Praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. 
 • Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.
 • Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon som er svært viktig.
 • Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene.
 • Det setter store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, så vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen.
 • Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø.
 • Vi har utplasseringsperioder i lokale bedrifter i løpet av skoleåret.

En del av din undervisning vil foregå i nærhet av roterende maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det påligger enhver et ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever.

Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering

Er du i tvil om studiespesialisering var det riktige valget for deg? Da har du muligheten til å søke deg over på yrkesfag!

Du vil få både Vg1 og Vg2 yrkesfag på ett år, slik at du slipper å bruke lengre tid selv om du har byttet utdanningsprogram.

Etterstad vgs tilbyr overgang til Industriteknologi.

Les mer her!