VG2 Industriteknologi

Gutt, elev, verksted, maskiner

Hvorfor velge vg2, Industriteknologi?

Du som har fullført vg, 1TIP eller elektro og har funnet ut at du liker å skru og reparere maskiner og utstyr, kan hos oss:

 • Sveise, dreie, frese, smi, herde og lage deler til nesten hva som helst.
 • Fikse alt i fra en sykkel til produksjonsutstyr på næringsmiddelbedrifter.
 • Jobbe med hvordan maskinene styres, med elektro, pneumatikk og hydraulikk.
 • Bruke cnc-styrte og manuelle maskiner for å lage ting etter tegninger som vi har tegnet i tegneprogrammet Solid Edge eller egne skisser.

Du blir utplassert i bedrift som en del av fordypningsfaget en dag per uke. Nøyaktig arbeid, og tålmodighet er sentrale momenter.

Viktigst er interesse for et eller fler av fagene som ligger inn under linja.

Vi kan lokke med godt miljø, lærlingeplasser for de som står på og lykkes med valget de gjør, og sånn sett er på rett plass i livet. 

Du som velger industriteknologi bør ha:

 • Praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. 
 • Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.
 • Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon som er svært viktig.
 • Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene.
 • Det setter store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, så vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen.
 • Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø.
 • Vi har utplasseringsperioder i lokale bedrifter i løpet av skoleåret.

En del av din undervisning vil foregå i nærhet av roterende maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det påligger enhver et ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever.

Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering

Fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 Yrkesfag? Her er dine muligheter!

Fra 2018 er det innført en ny nasjonal ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag. Du vil få både Vg1 og Vg2 yrkesfag på ett år, slik at du slipper å bruke lengre tid selv om du har byttet utdanningsprogram.

Er du i tvil om studiespesialisering var det riktige valget for deg? Da har du muligheten til å søke deg over på yrkesfag fra høsten 2020.

Skoleåret 2019/20 vil Etterstad vgs tilby:
Vg2 kokk- og servitørfag, overgang fra stud.spes. til yrkesfag
Vg2 matfag, overgang fra stud.spes. til yrkesfag
Vg2 industriteknologi, overgang fra stud.spes. til yrkesfag Etterstad vgs 
Ta kontakt med skolen.

Inntakskrav, innsøkning, organisering

 • Søkerne må ha ungdomsrett.
  Søkerne må ha tilbudet som førsteønske på søknaden for å være aktuelle for inntak. Søkerne må ha fullført Vg1 studiespesialisering 
  Fagene norsk, engelsk og samfunnsfag må være bestått
  Fagene matematikk, naturfag og geografi må være fullført (hvis faget ikke er bestått må eleven ta privatisteksamen, evt. ny/utsatt/særskilt prøve)


Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn plasser i denne ordningen, skjer inntaket etter vanlig poengkonkurranse.