VG2 Industriteknologi

TIP-Verksted-Arbeid

Hvorfor velge vg2, Industriteknologi?

Du som har fullført vg, 1TIP eller elektro og har funnet ut at du liker å skru, og eller reparere maskiner og utstyr kan hos oss:

  • Sveise, dreie, frese, smi, herde og lage deler til nesten hva som helst.
  • Fikse alt i fra en sykkel til produksjonsutstyr på næringsmiddelbedrifter.
  • Jobbe med hvordan maskinene styres, med elektro, pneumatikk og hydraulikk.
  • Bruke cnc -styrte og manuelle maskiner for å lage ting etter tegninger som vi har tegnet i tegneprogrammet Solid Edge eller egne skisser.

Du blir utplassert i bedrift som en del av fordypningsfaget en dag pr. uke.

Nøyaktig arbeid, og tålmodighet er sentrale momenter.

Viktigst er interesse for et eller fler av fagene som ligger inn under linja.

Vi kan lokke med godt miljø, og lærlingeplasser for de som står på, og lykkes med valget de gjør og sånn er på rett plass.

Du som velger industriteknologi bør ha: Praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon som er svært viktig.

Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene.

Det setter store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, så vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen.

Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø.

Vi har utplasseringsperioder i lokale bedrifter i løpet av skoleåret.

En del av din undervisning vil foregå i nærhet av roterende maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det påligger enhver et ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever.