Kontakt oss
Telefon
Tlf: Avd. Etterstad 22575500 / Avd.Ullevål 22575521 Avd. Etterstad 22575500 / Avd.Ullevål 22575521

1.7.2019: Velkommen til deg som Vg1-elev! Vi gleder oss til å møte deg mandag 19. august kl. 12.00. Her kan du lese et velkomstbrev fra...

Fotballcup

1.7.2019

1.7.2019: Etterstad i helspenn!

1.7.2019: Velkommen til deg som Vg1-elev! Vi gleder oss til å møte deg mandag 19. august kl. 12.00. Her kan du lese et velkomstbrev fra...

1.7.2019: Etterstad i helspenn!

Lange tradisjoner og bred erfaring

Etterstad videregående skole har lange tradisjoner og bred erfaring innen våre fagområder. Vi tilrettelegger for helhetlig læring, slik at elevene best mulig kan mestre både sine fremtidige yrker og sitt voksne liv. Vi vektlegger derfor læring i trygge og åpne omgivelser, samtidig som vi forbereder dem på bransjenes krav og forventninger. Vi fokuserer også bevisst på omfattende praktisk øving, og samarbeider tett med både lokalt næringsliv og andre skoler i inn- og utland.

 

VI JOBBER FOR AT VÅRE ELEVER SKAL BLI:
• Dyktige yrkesutøvere med høy faglig stolthet
• Samfunnsengasjerte og trygge fagarbeidere
• Holdningsmessig og faglig rustet for et godt yrkesliv

Info fra IMDI

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har lansert ett nytt nettsted som heter NORA. Nettstedet handler om retten til å bestemme over eget liv. Ingen overvåkning, kontroll eller tvang.

 

https://www.imdi.no/nora