Lånekassen

Lånekassen

Skolens kontorpersonale tar i mot henvendelser for skolens elever.

Elever med ungdomsrett i videregående skole, kan søke om stipend/lån på nettet.

Søkeren må ha VIGO-kode.

Se relevante linker til informasjon fra Statens lånekasse for utdanning.

*****************************************************************

Endring i Lånekassens regler for undervisningsåret 2017–2018

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for 2017–2018. Her er en oversikt over de viktigste endringene for elevene deres.

Foreldre til elever under 18 år skal signere avtalen om støtte

Slik det er i dag, må både forelder og elev signere avtalen om støtte når eleven er under 18 år, uavhengig av om eleven bare får stipend, eller stipend og lån. Nytt fra neste undervisningsår er at bare forelder/verge skal signere hvis eleven bare får stipend. Får eleven lån, skal fortsatt både eleven og en forelder/verge signere avtalen.

Endring i hvilke satser for utstyrsstipend som gjelder for ulike utdanningsprogram

Det er noen endringer i hvilke satser for utstyrsstipend som gjelder for de ulike utdanningsprogrammene.

Vil dere videreformidle informasjon til elevene for oss?

Vi har laget en egen nettside med informasjonsmateriell til elevene. Her kan dere laste ned bilder, film, statusoppdateringer og artikler, og bruke det på egne nettsider. 

Informasjonsmateriell til elever finner dere her.

 

Her finner dere informasjon om andre endringer i forskriften, både for elever med og uten ungdomsrett.

Her kan dere lese hele forskriften: lanekassen.no/forskrifter

Vennlig hilsen

Lånekassen

Telefon for lærestedene: 815 75 222

postmottak@lanekassen.no

lanekassen.no/laresteder

 

Stipend i Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter      hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

 

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

 

Lånekassen får nye telefonnumre:           

  • Telefonnummer for ansatte ved lærestedene                    21 49 25 50
  • Telefonnummer for elever/lærlinger/studenter                21 49 60 00

 Åpningstider er 09:00-15:00 mandag til fredag.

 Se lanekassen.no/kontakt for kontaktinformasjon.

  

Vennlig hilsen

Lånekassen

 

Lånekassen 2017 - 2018

Elever som har skoleplass kan søke om støtte nå

Elever som har fått skoleplass og takket ja til den, kan søke om støtte nå. De fleste elever i videregående skole får tilbud om skoleplass i juli. Lærlinger kan søke når de har fått godkjent lærekontrakt.

Elever som står på venteliste kan søke 1. august

Elever som ikke kom inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg. Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstiden bli lengre.  

Kan dere hjelpe med å videreformidle informasjon til elevene?

Her finner dere informasjon som vi ønsker at dere videreformidler til elevene

Endringer i forskriftene

Her finner dere de viktigste endringene i Lånekassens forskrifter for 2017-2018

 

Vennlig hilsen

Lånekassen

 

Info fra Lånekassen

Stipend i Lånekassen

  • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Det er enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.