Hovedseksjon

Miljøgruppa

Miljøgruppa på Etterstad

Miljøarbeiderne på Etterstad er her for elevene. De er ute i miljøet og passer på at alle har det bra. Det er alltid mulig å finne en miljøarbeider å prate med. Miljøgruppa samarbeider med elevene om forskjellige arrangementer og aktiviteter som turneringer, juleverksted, Etterstadshow, påskeeggjakt og mye mer! Hvor morgen blir elever og ansatte møtt med gratis skolefrokost og et "god morgen".

Det er miljøgruppe både på Etterstad og avdeling Ullevål. På bildet ser du William, Renate og Lars som jobber på Etterstad.

Miljøgruppa på Etterstad og Ullevål arbeider tett på elevene for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøarbeiderne beveger seg mye rundt på skolen, snakker med elever og hjelper de med å holde motivasjonen oppe.