Miljøgruppa

Miljøgruppa

Miljøgruppa på Etterstad arbeider tett på elevene for å skape et trygt og godt skolemiljø. Miljøgruppa beveger seg mye rundt på skolen, snakker med elever og hjelper de til å holde motivasjonen oppe. I tillegg organiserer miljøgruppa aktiviteter og diverse arrangement i samarbeid med elevene.