Hovedseksjon

OT-tilbud restaurant- og matfag

Etterstad videregående skole

Etterstad vgs har i dag en klasse med OT-opplæring i egen gruppe innenfor utdanningsprogrammet restaurant- og matfag (RM). Det er 8-12 elever i gruppen.

Elevene har fellesfagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving. Programfagene er kosthold og livsstil, yrkesfaglig fordypning, råstoff og produksjon, bransje, fag og miljø. Læreplanmålene tas ut fra læreplanen på VG3.

Den praktiske opplæringen (YFF) foregår på skolens verksteder (kjøkken, kantine og butikkutsalg) og ute i bedrift. OT-elevene er sammen med VG1 innenfor de ulike programfagene på RM.

I OT-klassen kan elevene enten fullføre VG1 og gå videre til VG2, eller de kan bruke året som et modningsår før de går videre til VG1 Restaurant- og matfag.

Tilbudet passer for elever som av ulike grunner strever med å følge ordinære løp i videregående skole, men ser for seg en framtid i restaurantbransjen.

Vi har et positivt og trygt miljø på RM.

Vi inviterer til besøk og hospitering i vår OT-avdeling på Etterstad vgs.

For mer informasjon og avtale om besøk og hospitering, send gjerne en e-post til rådgiver:

Ida Lehne Schlechter
Mobiltelefon 93 06 03 60
e-post: ida.schlechter@osloskolen.no