Skolehelsetjenesten

Elever videregående skole

Etterstad vgs avdeling Etterstadsletta 5

Helsesykepleier Gitte Kruse
Er tilstede hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Tlf. 941 33 310

Fysioterapeut Susanne Brunvand
Ta kontakt med helsesykepleier for avtale.

Psykolog Tanja Foss
Ta kontakt med helsesykepleier for avtale.

Helsetjenesten på avdeling Etterstad holder til i hovedbygningen i 5. etg.

Etterstad vgs avdeling Ullevål, Sognsveien 80

Helsesøster Heidi Bunde
Tilstede på ulike uker: Mandag–torsdag, like uker: Mandag–onsdag
Tlf. 948 35 552

Helsesøster Siri Jensen
Tilstede: Tirsdag, torsdag, og fredag
Tlf. 941 47 859

Psykolog Kari Bjaaland
Tilstede Mandag, onsdag, fredag i like uker
Tlf. 469 07 362 

Helsetjenesten på avd. Ullevål holder til i C- bygget, ved administrasjonen. Det tilbys bl.a. undervisning, samtaler, seksuell helse m.m

Avtaler kan gjøres med rådgiver Einar Hals eller miljøarbeider Øyvind Mostue.