Skolehelsetjenesten

Elever videregående skole

Avdeling Etterstadsletta 5

Helsesykepleier Gitte Kruse
Er tilstede hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Tlf. 941 33 310

Fysioterapeut Susanne Brunvand
Ta kontakt med helsesykepleier for avtale.

Psykolog Tanja Foss
Ta kontakt med helsesykepleier for avtale.

Helsetjenesten på avdeling Etterstad holder til i hovedbygningen i 5. etg.

Avdeling Ullevål, Sognsveien 80

Helsesykepleier Anita Olsen
Tilstede mandag og fredag
tlf. 90502202
anita.oddveig.olsen@oslo.kommune.no

Helsesykepleier Grete Salater
Tilstede Tirsdag, onsdag og  torsdag
Tlf. 90666008
grete.salater@bna.oslo.kommune.no

Psykolog Sigrid Ramdal  
Tilstede Mandag, onsdag (ulik uke) , fredag 
Tlf. 90021981
sigrid.caroline.ramdal@bna.oslo.kommune.no

Helsetjenesten på avd. Ullevål holder til i C- bygget, ved administrasjonen. Det tilbys bl.a. undervisning, samtaler, seksuell helse m.m

Avtaler kan gjøres med rådgiver Einar Hals eller miljøarbeider Øyvind Mostue.