Hovedseksjon

Vg2 Transport og logistikk

Kvinne sjåfør tungtransport

Etter Vg2 transport og logistikk kan du velge mellom følgende fag:

Yrkessjåførfaget

En utdannelse innen transportfag innebærer mange muligheter. Den er en start på et yrke med gode inntjeningsmuligheter, og frihet til å råde over egen tid. Veien til egen virksomhet er kortere enn i de fleste andre jobber. Faget omhandler arbeid innen godstransport og persontransport.

Viktige arbeidsoppgaver

  • Transport av varer og personer, service og kundebehandling. 
  • Lasting og lossing.
  • Dokumentbehandling.
  • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr.

Jobber finnes innen nærtransport og langtransport. Noen jobber bare dagtid, mens andre har skiftarbeid. Kort sagt, mulighetene er mange og varierte.

Logistikkfaget

Terminalarbeid har på få år endret seg fra tunge løft til bruk av moderne teknologi, som gjør jobben lettere og mer effektiv. Det er gode muligheter for kloke hoder og raske hender. En interessant karriere som bokstavelig starter på gulvet og fører deg dit du vil og evner. Faget omhandler arbeid på godsterminal eller handel- og produksjonsbedrifter.

Viktige arbeidsoppgaver

  • Mottak, interntransport, sortering og utlevering av varer og gods
  • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
  • Bruk av elektronisk verktøy for registrering av varer og gods
  • Kundebehandling og planlegging av vareflyt og lagring
  • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
  • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

En Logistikkoperatør vil kunne jobbe over hele verden, med alt fra transport av gods, sikring av last, vareflyt og lagring, samt dokumentbehandling, service og kundebehandling.