Studieverksted

Tre videregåendeskoleelever

På studieverkstedet kan du jobbe med fag og oppgaver. Du kan også få veiledning.

Ta kontakt med din faglærer, rådgiver eller miljøarbeider!

Tidspunkt:

Hver onsdag fra kl 13.45–kl 15.30

Sted:

Etterstad, D-bygget, 1.etg. Kantina

Sognsveien 80

Ta kontakt med rådgiver eller avd.leder Ellen Møller

Ta med: Oppgaver du vil ha veiledning til. Ta også med fagbøkene du bruker.

Gjelder for alle programfag og Fellesfag for skolens elever.

Det er veiledere tilstede og disse vil hjelpe deg som elev er ved skolen.

Avtale om leseplasser og leksehjelp, kan avtales med Miljøarbeider, rådgiver eller klassekontakt.