Studieverksted

Tre videregåendeskoleelever

STUDIEVERKSTED

Her kan du jobbe med fag og oppgaver.

Tilbud for alle skolens elever. Ta med dine lærebøker.

Her kan du få veiledning.

Ta kontakt med din faglærer, rådgiver eller miljøarbeider!

Hilsen

Carina Kjellum, avd.leder

 

Tidspunkt:

Hver onsdag fra kl 13:45 til kl 15:30

Sted:

Etterstad,

D-bygget, 1.etg. Kantina

 

Sognsveien 80,

Ta kontakt med rådgiver eller avd.leder Ellen Møller

 

Ta med: Oppgaver du vil ha veiledning til. Ta også med fagbøkene du bruker.

Gjelder for alle programfag og Fellesfag for skolens elever.

Det er veiledere tilstede og disse vil hjelpe deg som elev er ved skolen.

Avtale om leseplasser og leksehjelp, kan avtales med Miljøarbeider, rådgiver eller klassekontakt.

"Det er din innsats som vil gi deg muligheter!"

Velkommen!

"Kompetanse er en fornybar ressurs!"

red.