Hovedseksjon

Drivhuset, læringssenteret

Tre videregåendeskoleelever

På Drivhuset kan du jobbe med fag og oppgaver. Du kan også få veiledning fra lærer. Se oppslag på skolen om åpningstider. Det er et Drivhus både på Ullevål og på Etterstad. Ta kontakt med din faglærer, rådgiver eller miljøarbeider hvis du ønsker faglig støtte fra Drivhuset.