Elevrådet

Elever, elevråd, elevrådskonferanse

Hver klasse har valgt en tillitselev som deltar på månedlige elevrådsmøter. I tillegg har klassene en vara tillitsvalgt med HMS-ansvar.

Elevrådsstyret består av en representant fra vg1 og en fra vg2 på hver linje. De har møter ca. en gang i uken.

Elevrådet skal ta seg av saker som er viktige for elevenes skolehverdag, og følge opp medlemskapet i de sentrale elevorganisasjonene. Elevrådet skal også prøve å skape et best mulig miljø på skolen og arbeide for et best mulig forhold mellom elevene og lærerne.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for elevrådet

Etterstad:
Anders Eie Nilsen tlf. 951 04 648

Umar Malik tlf. 980 20 927

Avd. Ullevål:
Joakim Lamin Ceesay tlf. 452 92 822

Elevrepresentanter i:

  • Driftsstyret
  • Skolemiljøutvalget
  • Etterstad vgs's Fond for maritim opplæring