Elevrådet

Det skal ta seg av saker som er viktige for elevenes skolehverdag og følge opp medlemskapet i de sentrale elevorganisasjonene. Elevrådet skal også prøve å skape et best mulig miljø på skolen og arbeide for et best mulig forhold mellom elevene og lærerne.

På første elevrådsmøte om høsten velges elevrådsstyre med leder og nestleder.

Tillitseleven er elevrådets representant i gruppen og skal sørge for kommunikasjon begge veier. Spørsmål og forslag fra elevene i gruppen skal bringes videre til elevrådsstyret. Tillitseleven skal orientere gruppen om hva som skjer i elevrådet, samt sørge for at gruppen får all informasjon som sendes ut fra elevrådsstyret.

Elevrådets medlemmer

Skoleåret 2019/2020

Leder:

  • _

Nestleder:

  • _

Sekretær:

  • _

Økonomiansvarlig:

  • _


Styremedlemmer:

  • _
  • _
  • _
  • _
  • _


Elevrepresentanter i:

Driftsstyret
Skolemiljøutvalget
Etterstad vgs's Fond for maritim opplæring