Elevrådet

Elever, elevråd, elevrådskonferanse

Elevrådet er elevenes talerør overfor ledergruppen og rektor. Dersom det er noe du vil endre på skolen, kan elevrådet ta det videre for deg.

Hver klasse har valgt en tillitselev som deltar på månedlige elevrådsmøter. I tillegg har klassene en vara tillitsvalgt med HMS-ansvar.

Elevrådsstyret består av en representant fra vg1 og en fra vg2 på hver linje. De har møter ca. en gang i uken.

Elevrådet skal ta seg av saker som er viktige for elevenes skolehverdag, og følge opp medlemskapet i de sentrale elevorganisasjonene. Elevrådet skal også prøve å skape et best mulig miljø på skolen og arbeide for et best mulig forhold mellom elevene og lærerne.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for elevrådet

 

Etterstad:

Anders Eie Nilsen tlf. 951 04 648 og Umar Malik tlf. 980 20 927

Avd. Ullevål:

Joakim Lamin Ceesay tlf. 452 92 822


Elevrepresentanter i:

Driftsstyret
Skolemiljøutvalget
Etterstad vgs's Fond for maritim opplæring