Ordensreglement

Elever som sitter ute

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. Fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning i 2012. Oppdatert i 2018. 

Les om orden og oppførsel i Osloskolen her

Vi ber alle - elever og foreldre / foresatte - om å sette seg inn i reglementet. 

Følger man reglene, så får vi alle det så mye bedre!