Ledelse og ansatte

Rektor

Bjarne Asgrimplass 22 57 55 18
bjarne.asgrimplass@ude.oslo.kommune.no

Ass. Rektor

Erik Horgen 22 57 55 17
erik.horgen@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsledere
Elektrofag
Ragnar Ødegaard-Olsen 22 57 55 15
ragnar.odegaard-olsen@ude.oslo.kommune.no

Restaurant- og matfag
Tord Huse 22 57 55 24
Mobil: 909 58 866
Tord.Huse@ude.oslo.kommune.no

Service- og samferdselsfag
Carina Kjellum 22 57 55 09

carina.kjellum@ude.oslo.kommune.no

Særskilt tilrettelagt undervisning 
Ta kontakt med ass.rektor

Teknologi- industri- og produksjonsfag, avdeling Ullevål, Sognsveien 80
Ellen Møller 22 57 55 06
ellen.moller@ude.oslo.kommune.no

Ansatte ved Etterstad vgs

Drawing of a city