Tilrettelagt teknologifag

Målgruppe:

Elever som av ulike årsaker ikke har gjennomført ungdomsskolen på ordinær måte. Tilbudet passer både for jenter og gutter som har erfaring med og/eller interesse for mekanikk og teknikk.

Organisering:

Elevene undervises i mindre grupper, 6-8 elever. Alle undervisningsøkter går med lærer og assistent. Elevene er utplassert i bedrift to dager i uka etter individuelle vurderinger. Det pedagogiske ansvaret følger skolen.

Mål for undervisningen:

Elevene skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i skolesituasjonen. De skal få mulighet til å utforske mekanikk og teknikk innenfor tilrettelagte rammer. Sosialisering og modning med basis i verkstedarbeid.

Fag- og timefordeling:

Elevene undervises i utvalgte momenter fra læreplanen, VG1 teknikk, industri og produksjon + VG2 kjøretøy. I tillegg skal elevene ha matematikk, norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving.
Spesifikk timeplan endres kontinuerlig etter gruppens behov. Totalt uketimetall er 35 timer.

Innhold i undervisningen:

Det vektlegges individuell måloppnåelse i forhold til de grunnleggende ferdigheter. Verkstedarbeid av ulike karakter danner utgangspunktet for det meste av undervisningen, også i teorifagene. Som følge av dette stilles det sikkerhetsmessige krav til elevenes forutsetninger for å kunne benytte tilbudet.

Kortsiktig mål for undervisningen er realitetsorientering i forhold til eget mestrings-, ferdighets og funksjonsnivå både faglig og sosialt.

Langsiktig mål er å danne grunnlag for selvstendige, aktive valg for egen framtid.

Alle lærere og assistenter i tilbudet har spesialpedagogisk og verkstedteknisk kompetanse og/eller erfaring.