Praksisbrev

Praksisbrev:

I ordningen med praksisbrev tilrettelegges videregående opplæring med vekt på praktisk opplæring de første årene og gir en mulighet til å avlegge en praksisbrevprøve etter to års opplæring. Etter disse to årene skal kandidaten kunne oppnå, og få dokumentert, en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke. En viktig faktor for at ordningen prøves ut i Oslo er at det etter to år er mulig å bygge ut med ytterligere to år videregående opplæring med fag/svennebrev som mål.

 

Les mer om praksisbrevordningen her på VILBLI.NO

 

Praksisbrev i Oslo ble satt igang høsten 2014 på Etterstad videregående skole i utdanningsprogrammene restaurant – og matfag og service og samferdsel.

Innenfor praksisbrevordningen er det allerede utarbeidet læreplaner for flere av lærefagene innenfor disse to utdanningsprogrammene.

Elevene vil være i bedrift fire dager i uka og de vil få undervisning i fellesfagene norsk, matte og samfunnsfag på Etterstad vgs en dag i uka.

Målgruppen for praksisbrev er den samme som oppfølgingstjenesten målgruppe. Ungdom som står i fare for å droppe ut eller har droppet ut av videregående skole og som vil ha behov for en mer praktisk opplæring. Det er viktig å presisere at ungdommene som skal rekrutteres til tilbudet må være motiverte for å fortsette utdanning.

Kontaktlærer ved Etterstad videregående skole vil følge opp ungdommene tett både når de er på skolen og når de er i bedrift.

Tilbudet er ikke søkbart gjennom VIGO.no. Ta kontakt med Etterstad videregående skole som vil invitere aktuelle elever og eventuelt foresatt til en samtale om tilbudet.

Kontaktpersoner:

Etterstad vgs:

OT-tilbud: Etterstad vgs vil videreføre OT-tilbud fra skoleåret 2017/18.

OT-tilbudet på Etterstad vil omfatte fellesfag og programfag på utdanningsprogrammene restaurant – og matfagl.

For mer informasjon om tilbudet kan dere kontakte rådgiver på Etterstad Torild.Tveitereid: torild.tveitereid@ude.oslo.kommune.no