Hovedseksjon

Praksisbrev

Bilder fra XXL

Se vår brosjyre om tilbudet her.

Etter disse to årene skal kandidaten kunne oppnå, og få dokumentert, en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke. En viktig faktor for at ordningen prøves ut i Oslo, er at det etter to år er mulig å bygge ut med ytterligere to år videregående opplæring med fag/svennebrev som mål.

Målgruppen for praksisbrev

Målgruppen er den samme som oppfølgingstjenestens målgruppe. Ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående skole og som vil ha behov for en mer praktisk opplæring. Det er viktig å presisere at ungdommene som skal rekrutteres til tilbudet må være motiverte for å fortsette utdanning.

Praksisbrev i Oslo ble satt i gang høsten 2014 på Etterstad videregående skole i utdanningsprogrammene Restaurant - og matfag og Service og samferdsel.

Innenfor praksisbrevordningen er det allerede utarbeidet læreplaner for flere av lærefagene innenfor disse to utdanningsprogrammene.

Elevene vil være i bedrift fire dager i uka, og de vil få undervisning i fellesfagene norsk, samfunnsfag og matte på Etterstad vgs en dag i uka.

Kontaktlærer ved Etterstad videregående skole vil følge opp ungdommene tett, både når de er på skolen og når de er i bedrift. Tilbudet er ikke søkbart gjennom VIGO.no.

Ta kontakt med oss ved Etterstad videregående skole - som gjerne inviterer elever og foresatte til en samtale om tilbudet.

Kontaktpersoner: