Hovedseksjon

Driftsstyret

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelse
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

Har finner du referat fra driftstyremøtene:

09.12.22, 19.05.22, 03.03.22, 19.01.22 

Driftstyret skoleåret 2022/2023

Eksterne medlemmer:

·       Andrè Sunde (leder)

·      Kaja Walsh

·      Lise Hetty Olsen

Representanter for ansatte:

·      Torkil Brækkan

·      Espen Lothe

Representanter for elever:

·      Lea Harnes Bergwall

·      Marcus Christoffer Davidsen

Varamedlemmer (ansatte):

·      Sølvi Eikenes

·      Maks Mikkelsen