Driftsstyret

Skolen har et driftsstyre som behandler enkelte saker og har inntil 6 møter i skoleåret. Elevene er representert i skolens Driftsstyre med to styremedlemmer som velges av elevrådet.

Driftstyrets medlemmer

Leder:

  •  

Nestleder:

  • Gunvor Eldegard

Ekstern representant:

  • Petter Brynhildsen
  •  Ledig plass

Rektor:

  • Elin Stavrum

Representanter for ansatte:

  • Torkil Erik Brækkan
  • Sølvi Eikenes, Varamedlem
  • Georg Ender
  • Bruno Delafosse, varamedlem

Representanter for elever:

  • ________________________