Driftsstyret

Skolen har et driftsstyre som behandler enkelte saker og har inntil 6 møter i skoleåret. Elevene er representert i skolens Driftsstyre med to styremedlemmer som velges av elevrådet.