Driftsstyret

Skolen har et driftsstyre som behandler enkelte saker og har inntil 6 møter i skoleåret. Elevene er representert i skolens driftsstyre med to styremedlemmer som velges av elevrådet.

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å:

 • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • vedta strategisk plan for skolen
 • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • behandle resultater fra brukerundersøkelse
 • påse at skolen driver skolebasert vurdering


Driftstyret skoleåret 2019/2020

Eksterne medlemmer:

 • Kaja Walsh (leder)
 • Lise Hetty Olsen
 • Andrè Sunde

Representanter for ansatte:

 • Torkil Brækkan
 • Georg Ender

Elevrepresentanter:

 • Sebastian Hegna
 • Bilal Benmalek

Varamedlemmer (ansatte):

 • Sølvi Eikenes
 • Bruno Delafosse møter ved meldt forfall.