Hovedseksjon

Driftsstyret

Skolen har et driftsstyre som behandler enkelte saker og har inntil 6 møter i skoleåret. Elevene er representert i skolens driftsstyre med to styremedlemmer som velges av elevrådet.

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelse
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

Driftstyret skoleåret 2021/2022

Eksterne medlemmer:

·       Andrè Sunde (leder)

·      Kaja Walsh

·      Lise Hetty Olsen

Representanter for ansatte:

·      Torkil Brækkan

·      Espen Lothe

Elevrepresentanter:

Vil bli valgt.

Varamedlemmer (ansatte):

·      Sølvi Eikenes

·      Maks Mikkelsen