Driftsstyret

Skolen har et driftsstyre som behandler enkelte saker og har inntil 6 møter i skoleåret. Elevene er representert i skolens Driftsstyre med to styremedlemmer som velges av elevrådet.

Skoleutvalget skoleåret 2019/20:

Eksterne medlemmer:

  • Kaja Walsh (leder)
  • Lise Hetty Olsen
  • Andrè Sunde

Representant for ansatte:

  • Torkil Brækkan
  • Georg Ender

Elevrepresentanter:

  • Sebastian Hegna
  • Bilal Benmalek

Varamedlemmer (ansatte):

  • Sølvi Eikenes
  • Bruno Delafosse møter ved meldt forfall.