Hovedseksjon

Tilrettelagt salg, service og reiseliv (TL)

Fra presentasjon av tilbudet

Karriereløp

Etter et tilrettelagt løp av salg, service og reiseliv er det ulike veier man kan gå videre:

 • Gå over til ordinær klasse
 • Gå ut som lærekandidat i bedrift
 • Gå ut i varig tilrettelagt arbeidsmarkedsbedrift

Organisering

 • Liten klasse med inntil 12 elever
 • Kontaktlærer har det overordnede ansvaret for klassen. I tillegg er det en assistent som følger klassen i alle timer
 • Arbeidspraksis 1-2 dager i uken, enten i skolens verksteder eller ute i bedrift
 • Det finnes ikke et tilrettelagt løp på vg2, men det er mulig å få to år på vg1-løpet 

Fag- og timefordeling

 • Utgangspunktet for undervisningen er læreplanen i vg1 salg, service og reiseliv. Samlet timeantall er 35 timer per uke hvor vi følger læreplanenes timefordeling i de ulike fagene
 • Salg, service og reiseliv har programfagene kultur & samhandling, markedsføring & innovasjon, forretningsdrift og yrkesfaglig fordypning. I tillegg har elevene fellesfagene matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving

Innhold i undervisningen

 • Vi utdanner for en livslang karriere innen våre bransjer, ikke hverdagstrening
 • Utgangspunktet for undervisningen er læreplanen i vg1 salg, service og reiseliv, men læreplanmålene kan endres og tilrettelegges i henhold til elevens individuelle behov og ferdigheter
 • Elever som kan følge ordinær læreplan i enkelte fag, har mulighet for å bli vurdert med karakter i faget
 • Praktisk tilnærming til undervisningen med arbeidspraksis 1-2 dager i uken. Den praktiske opplæringen foregår i skolens kaffebar og butikk, og gjennom skolens sommer- og julemarked. I tillegg kan elevene være i arbeidspraksis i ulike bedrifter