Tilrettelagt salg, service og reiseliv (TL)

Organisering

·      Liten klasse med inntil 12 elever

·      Kontaktlærer har det overordnede ansvaret for klassen. I tillegg er det en assistent som følger klassen i alle timer

·      Det finnes ikke et tilrettelagt løp på vg2, men det er mulig å få to år på vg1 løpet

Fag- og timefordeling

Salg, service og reiseliv har programfagene kultur & samhandling, markedsføring & innovasjon, forretningsdrift og yrkesfaglig fordypning. I tillegg har elevene fellesfagene matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Samlet timeantall er 35 timer pr. uke hvor vi følger læreplanenes timefordeling i de ulike fagene. Timefordelingen kan endres etter elevenes individuelle behov. Alle fagene har en praksisnær tilnærming for å forberede elevene på et videre yrkesliv.

Innhold i undervisningen

·         Det gjøres individuelle vurderinger rundt elevenes behov for IOP i de ulike fagene, men det er bare elever med et stort behov for spesialundervisning som får plass

·         Elever som kan følge ordinær læreplan i enkelte fag, har mulighet for å bli vurdert med karakter i faget

·         Vi utdanner for en livslang karriere innen våre bransjer, ikke hverdagstrening

·         Den praktiske opplæringen foregår i skolens cafe, gjennom skolens sommer- og julemarked og i skolens butikk. I tillegg kan elevene være i arbeidspraksis i ulike bedrifter.

Karriereløp

Det er ulike veier videre etter et tilrettelagt løp av salg, service og reiseliv:

·         Gå over til ordinær vg1

·         Gå ut som lærekandidat i bedrift

·         Gå ut i varig tilrettelagt arbeidsmarkedsbedrift

For mer informasjon og avtale om besøk og hospitering, send en e-post til kontaktlærer:

Synne Vindal