Tilrettelagt restaurant- og matfag (TL)

Kokk skjærer grønnsaker

Vi inviterer til løpende besøk og hospitering til vår tilrettelagt avdeling på Etterstad vgs.

 

Faglig innhold

  • Tilbudet har 2 klasser.
  • Det er 9 elever i hver gruppe og i år har vi 1 assistent i hver klasse (dette endrer seg fra år til år).
  • Programfagene er råvare, produksjon og kvalitet, samt bransje og arbeidsliv. Fellesfagene er matematikk, naturfag, norsk, engelsk og kroppsøving.
  • Læreplanmålene fra ordinær læreplan VG1, endres og tilrettelegges innenfor elevens individuelle ferdigheter.
  • Alle elevene har IOP i alle fag, men vi jobber med å åpne opp for karakterer i fag for de som kan følge ordinær læreplan i noen av fagene.
  • Den praktiske opplæringen foregår på skolens verksteder (kjøkken, kantine og butikkutsalg). Da er vi ofte sammen begge klasser, for å trene på å være mange sammen. Dette for å gjøre det så virkelighetsnært som mulig i forhold til samarbeid, kommunikasjon og struktur i forhold til bransjen vi utdanner til.
  • 2. års elever er mye utplassert i bedrift, 1-3 dager i uken.

 

Karriereløp

Elevene går over i ordinære utdanningsløp på Restaurant og matfag (VG1/VG2) når de er klare for det). De går ut som lærekandidater eller ut som arbeidstaker i en VTA bedrift - vi har gode samarbeidspartnere i bransjen. Vi utdanner for et livslangt karriereløp innen vår bransje, ikke hverdagstrening.

Vi ønsker elever med fortrinnsrett som har interesser og muligheter, hygienemessig og motorisk, for å utvikle seg til fremtidige arbeidstakere innenfor vår bransje. De vi søker etter har god personlig hygiene, godt språk, gode motoriske ferdigheter og interesse for å lage mat til andre. Vi har gode erfaringer med elever som har lett PU eller milde former for autismespekterforstyrrelser.

 

For mer informasjon og avtale om besøk og hospitering, send en e-post til kontaktlærerne:

 

Anita Indgjerd anita2204@osloskolen.no

Ellen Jødahl    eljoa003@osloskolen.no