Hovedseksjon

Tilrettelagt restaurant- og matfag (TL)

Kokk skjærer grønnsaker

Fra presentasjon av tilbudet

Målgruppe

Vi ønsker elever med fortrinnsrett som har interesser og muligheter, hygienemessig og motorisk, for å utvikle seg til fremtidige arbeidstakere innenfor vår bransje. De vi søker etter har god personlig hygiene, godt språk, gode motoriske ferdigheter og interesse for å lage mat til andre. Vi har gode erfaringer med elever som har kognitive utfordringer, lett PU eller milde former for autismespekterforstyrrelser. Vi utdanner for et livslangt karriereløp innen vår bransje, ikke hverdagslivstrening.

Karriereløp

Det er ulike veier videre etter et tilrettelagt løp ved Restaurant- og matfag:

 • gå over i det ordinære utdanningsløpet på Restaurant og matfag (VG1).
 • gå ut som lærekandidat i bedrift
 • gå ut som arbeidstaker i en VTA bedrift

Organisering

 • Tilbudet har 2 klasser
 • Det er 9 plasser i hver klasse
 • I år har vi 1 assistent i hver klasse (dette kan endre seg fra år til år)
 • Elevene går hos oss i 2 år, begge årene er på vg1 nivå da det ikke finnes noe vg2 nivå på tilrettelagt
 • Klassene består av både 1. og 2. års elever

Fag- og timefordeling

 • Vi følger den ordinære læreplanens fag- og timefordeling med 35 timers uke
 • Programfagene er råvare, produksjon og kvalitet, samt bransje og arbeidsliv
 • Fellesfagene er matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving

Innhold i undervisningen

Læreplanmålene fra ordinær læreplan VG1, endres og tilrettelegges innenfor elevens individuelle ferdigheter i alle fag. Alle elevene har IOP i alle fag

Den praktiske opplæringen foregår på skolens verksteder (kjøkken og kantine) 2 hele skoledager pr uke. Vi samarbeider også med det ordinære utdanningsløpet om felles prosjekter som julemarked, avdelingslunsjer mm.

Vi er ofte sammen begge klasser, for å trene på å være mange sammen. Dette for å gjøre det så virkelighetsnært som mulig i forhold til samarbeid, kommunikasjon og struktur i forhold til bransjen vi utdanner til. 2. års elever som skal ut i arbeid er utplassert i eksterne bedrifter, 1-3 dager i uken.