VG2 Matfag

Matlaging, hånd med hanske, fisk

Matfag fører videre til mange forskjellige fag. Aktivitetene på Vg2 matfag er mange. Opplæringen legger vekt på praktisk arbeid og samarbeid med det lokale næringslivet.

Fellesfag som råstoff, produksjon og kvalitet, salg og markedsføring, bransje, fag og miljø. Prosjekt til fordypning utøves i praksis og teori.

I tillegg til dette får du kjennskap til de forskjellige bransjene gjennom bedriftsbesøk og praksis i ulike bransjebedrifter.

Fellesfag er en viktig del av studiet og utgjør ca 1/3 av tiden. I gjennomsnitt foregår ca 40 % av undervisningen på kjøkken, verksted eller labratoriet.

Industriell produksjon av matvarer

Næringsmiddelindustrien er en stor arbeidsgiver i norsk industri, det er de ansatte i denne bransjen som sørger for at du kan finne alle nødvendige matvarer i butikkhyllene.

Produksjonen er automatisert slik at maskiner gjør de tunge arbeidsoppgavene men det stilles krav til de ansatte at de må følge kvalitetssystemer og overvåke prosessene.

Slakter

En slakter må kunne arbeide effektivt og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Slakting av dyr krever en etisk grunnholdning i tillegg til gode faglige ferdigheter.

Det stilles strenge krav til renslighet og god hygiene, og du bør ha godt håndlag.

Kjøttskjærer

Kjøttskjæreren overtar kjøttet etter at slakteren er ferdig med sin del av arbeidet. Kjøttskjærerens arbeidsområde stopper etter at det ferdig tilskårne kjøttet er veid, emballert og merket. Som kjøttskjærer kan du få jobb i egne nedskjæringsanlegg som er spesialutrustet for stykking og nedskjæring av slakt.

Butikkslakter

Som butikkslakter kan du få jobb i spesialforretninger i kjøtt og i ferskvareavdelinger i store dagligvarebutikker

Butikkslakteren arbeider på det viktige sisteleddet, hvor kjøttvarene overtas av forbrukeren. Butikkslakterfaget kan også omfatte ferdigmat, fisk, ost, grønt og bakervarer, med fokus på salg og kundebehandling.

Pølsemaker

En pølsemaker kan arbeide i håndverksbedrifter som produserer kjøttvarer for salg, eller hos de større og mindre industribedrifter som produserer hovedtyngden av de kjøttvarene som leveres til grossister, kjeder og større dagligvareforretninger og storhusholdninger.

Sjømatproduksjon

Fiskehandleren kan få arbeid i fiskerinæringens engros-, grossist og eksportvirksomhet, hos tradisjonelle fiskehandelbedrifter eller i dagligvarebutikker som selger sjømat

Den tradisjonelle fiskehandleren driver faghandel og håndverksmessig produksjon av sjømat til norske forbrukere, mens fiskegrossisten driver med eksport og sjømathandel til detaljister og storhusholdninger.

Sjømathandler

Som fagarbeider i sjømat kan du få jobb i fiskeindustribedrifter og sjømatprodusenter og -eksportører.

Baker

Som baker kan du få jobb i konditorier og bakerier. Arbeidsplasser finnes også på hoteller, restauranter og i andre storhusholdninger.

Sentrale arbeidsområder er behandling og lagring av råvarer, tilbereding og produksjon av brødbakst og annet bakverk.

Konditor

Som konditor kan du få jobb i konditorier og bakerier med produksjon av konditorvarer. Andre arbeidssteder kan være hoteller, restauranter og andre storhusholdninger.

Sentrale arbeidsområder er anvendelse og lagring av råvarer som brukes i produksjonen pyntig og sammensetning av alle typer kaker og andre søte bakervarer.

Fra Vg1 Studiespes til Vg2 yrkesfag

Fra 2018 ble det innført en ny nasjonal ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag.

Du vil få både Vg1 og Vg2 yrkesfag på ett år, slik at du slipper å bruke lengre tid selv om du har byttet utdanningsprogram.

 Er du i tvil om studiespesialisering var det riktige valget for deg? Da har du muligheten til å søke deg over på yrkesfag!

Les mer her - og ta gjerne kontakt!