Hovedseksjon

Karriereenhetene i Oslo

Karriereenheten

Karriereenhetene i Oslo tilbyr bistand til osloskolene i arbeidet med utdannings- og yrkesveiledning basert på den enkelte skolens behov, blant annet i form av å:

  • Tilby veiledning og kompetanseutvikling av rådgivere, lærere og ansatte i PPT
  • Koordinere tiltak som skal bidra til at elevene gjør kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke
  • Styrke nettverksarbeid mellom ungdomsskole, videregående skole, høyere utdanning og arbeidsliv
  • Tilby forsterket veiledning av enkeltelever på ungdomstrinnet

Karriereenheten ved Etterstad videregående skole er byomfattende, og har ansvaret for utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag og Service og samferdsel.

Kontakt oss

Restaurant- og matfag

Håkon Augestad
Mobil: 416 12 277
E-post: hakon.augestad@ude.oslo.kommune.no

Service- og samferdsel

Thor-Erik Gulliksen
Mobil: 977 00 790
E-post: thor.erik.gulliksen@ude.oslo.kommune.no

Kontoret på Etterstad vgs.  

Telefon: 22 57 55 00