Hovedseksjon

Vg2 Datateknologi og elektronikk

illustrasjon av kreativt hode

Hva kan man bruke denne utdanningen til?

Hvis du søker deg videre til VG2 Datateknologi og elektronikk vil du kunne søke deg videre som lærling i disse fagene:

  • Dataelektroniker
  • Produksjonselektroniker
  • Romteknologi
  • Telekommunikasjonsmontør

Du kan også søke deg videre til Vg3 dataelektronikerfagetKuben.

Noen velger også å søke på Vg3 Påbygg, som gir deg generell studiekompetanse. Dette kan du bruke hvis du skal studere videre på høyskole eller universitet.

Innhold i faget

Data- og elektronikksystemer
Data- og elektronikksystemer på Vg2 omfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehold, feilsøking, reparasjon og dokumentasjon av data- og elektronikksystemer og enheter. Integrert i programfaget er kretsforståelse, måleteknikk, systematisk feilsøking, beregninger, elsikkerhet, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll, nyskaping og regelverk.

Elektronisk infrastruktur
Elektronisk infrastruktur omfatter planlegging, montering, idriftsetting, vedlikehold, feilsøking, reparasjon og dokumentasjon av elektroniske kommunikasjonsnett. Integrert i programfaget er systemforståelse, elsikkerhet, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Prosjekt til fordypning
Prosjekt til fordypning (PTF) på Vg2 utgjør ca. 1/3 av alle programfagstimene. Her kan du gjøre et nytt valg i forhold til ditt PTF-valg på Vg1, eller du kan velge å gå videre og ta ytterligere spesialisering inne det feltet du valgte første året. Her fordyper du deg også i læreplanmål fra Vg3, og du kan få mulighet til å danne ungdomsbedrift på tvers av studieprogrammene, eller ha utplasseringspraksis i bedrift.