Tidligere eksamensoppgaver

Elever som jobber med PC

Tidligere eksamensoppgaver gitt i landssamarbeidet finnes på https://vigoiks.no/eksamen på samme nettsted finnes også vurderingsveiledning og oversikt over hjelpemidler i hvert fag.