Hovedseksjon

Vg2 Elenergi og ekom

Illustrasjon av elektrisitet, hånd

Hva kan man bruke denne utdanningen til?

Med denne utdanningen kan du begynne i læra i alle fagene som er nevnt under. Det er og mulighet for å gå Y-veien, som er en vei til ingeniørutdanning. Du kan lese mer om dette her

Det er også en mulighet for å søke seg videre til Vg3 Påbygg for å få generell studiekompetanse.

De fleste elever søker seg videre til læreplass i en bedrift. Skolen legger til rette for at så mange lever som mulig kommer seg ut i yrkene de ønsker. Med egeninnsats og tilrettelegging fra skolen, skal de fleste elever klare å komme seg ut i arbeid.

Hva kan du bli ved å gå denne linjen?

  • Elektriker
  • Elektroreparatør
  • Energimontø
  • Energioperatør
  • Heismontør
  • Signalmontør
  • Skipselektriker
  • Tavlemontør
  • Togelektriker
  • Vikler

Innhold i faget

Elenergisystemer
Elenergisystemer på Vg2 omfatter produksjonssystemer, fordeling og overføringer av elektrisk energi, elektriske installasjonssystemer, energiøkonomisering og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Automatiseringssystemer
Automatiseringssystemer på Vg2 omfatter elektriske motordrifter, styringsanlegg for distribusjon og produksjon av elenergi, programmerbare logiske styresystemer, byggautomatisering, måletekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Data- og elektronikksystemer
Data- og elektronikksystemer på Vg2 omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, data- og telekommunikasjonsanlegg og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr. Integrert i programfaget er elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, elektrotekniske beregninger og begreper, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy, kvalitetssikring, internkontroll og regelverk.

Prosjekt til fordypning
Yrkesfaglig fordypning (YFF) på Vg2 utgjør ca. 1/3 av alle programfagstimene. Her kan du gjøre et nytt valg i forhold til ditt YFF-valg på Vg1, eller du kan velge å gå videre og ta ytterligere spesialisering inne det feltet du valgte første året. Her fordyper du deg også i læreplanmål fra Vg3, og du kan få mulighet til å danne ungdomsbedrift på tvers av studieprogrammene, eller ha utplasseringspraksis i bedrift.