VG1 Service og samferdsel

Konferansebord

Som servicemedarbeider vil du være bedriftens ansikt utad.

For å kunne utføre en god jobb trenger du brede basiskunnskaper om arbeidet du selv og andre skal utføre i bedriften. Om du ønsker å arbeide innenfor reiseliv, data, vekteryrket, butikk eller andre serviceyrker, vil de kunnskaper du får på studieretning for salg og service være av stor nytte.

Undervisningsmål for Vg1 

I løpet av kurset skal elevene opparbeide grunnleggende økonomisk forståelse, samt en forståelse for markedsføring og organisasjonsspørsmål. Elevene skal videre lære å benytte disse kunnskapene i praksis, blant annet gjennom faget ungdomsbedrift.

Kompetanse: 

Som hovedregel vil fullført og bestått service- og samferdselsfag Vg1 gi inntak til Vg2:

Fagbrev innenfor service og samferdsel med fordypning innenfor reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer til opptak til Bachelorstudiet i Serviceledelse og Markedsføring ved Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi- og ledelsesfag.

Opptaket skjer via y-vei som står for yrkesvei.