VG1 Service og samferdsel

Konferansebord

Som servicemedarbeider vil du være bedriftens ansikt utad.

For å kunne utføre en god jobb trenger du brede basiskunnskaper om arbeidet du selv og andre skal utføre i bedriften. Om du ønsker å arbeide innenfor reiseliv, data, vekteryrket, butikk eller andre serviceyrker, vil de kunnskaper du får på studieretning for salg og service være av stor nytte.

Undervisningsmål for Vg1 

I løpet av kurset skal elevene opparbeide grunnleggende økonomisk forståelse, samt en forståelse for markedsføring og organisasjonsspørsmål. Elevene skal videre lære å benytte disse kunnskapene i praksis, blant annet gjennom faget ungdomsbedrift.

Kompetanse: 

Som hovedregel vil fullført og bestått service- og samferdselsfag Vg1 gi inntak til Vg2:

Fagbrev innenfor service og samferdsel med fordypning innenfor reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer til opptak til Bachelorstudiet i Serviceledelse og Markedsføring ved Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi- og ledelsesfag.

Opptaket skjer via y-vei som står for yrkesvei.

Ungdomsbedrift

Velger du linje service- og samferdselsfag vil du få muligheten til å være med å etablere ungdomsbedrift.

Ungdomsbedrift går inn i faget bedriftsetablering og er en pedagogisk metode som gir deg kunnskap og forståelse for å etablere egen bedrift. Elevene arbeider ut fra virkelig ideer, driver gen produksjon, salg og har virkelige kunder. Elevene får lære både å etablere, drive og avvikle en bedrift. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over.

For at bedriften skal være så virkelighetsnær som mulig, registreres bedriften i Brønnøysundregisteret.

Er du med på å etablere bedrift får du være med på forskjellig messer som arrangeres for bedriftene. Ved Etterstad har bedriftene fått stille ut sine produkter i anledning åpen skole. I tillegg er de med på Fylkesmessen som arrangeres i regi av Ungt Entreprenørskap. Vinnerne av Fylkesmessen får delta i NM i ungdomsbedrift.

Å arbeide i ungdomsbedrift vil gi deg både ansvar, samarbeid og fellesskap.

Don't Worry, Be App'y

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n