VG1 Service og samferdsel

Konferansebord

Som servicemedarbeider vil du være bedriftens ansikt utad.

For å kunne utføre en god jobb trenger du brede basiskunnskaper om arbeidet du selv og andre skal utføre i bedriften. Om du ønsker å arbeide innenfor reiseliv, data, vekteryrket, butikk eller andre serviceyrker, vil de kunnskaper du får på studieretning for salg og service være av stor nytte.

Undervisningsmål for Vg1 

I løpet av kurset skal elevene opparbeide grunnleggende økonomisk forståelse, samt en forståelse for markedsføring og organisasjonsspørsmål. Elevene skal videre lære å benytte disse kunnskapene i praksis, blant annet gjennom faget ungdomsbedrift.

Kompetanse: 

Som hovedregel vil fullført og bestått service- og samferdselsfag Vg1 gi inntak til Vg2:

Fagbrev innenfor service og samferdsel med fordypning innenfor reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer til opptak til Bachelorstudiet i Serviceledelse og Markedsføring ved Høgskolen i Hedmark, avd. for økonomi- og ledelsesfag.

Opptaket skjer via y-vei som står for yrkesvei.

Don't Worry, Be App'y

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n

 

Drawing of a city