Hovedseksjon

Vg1 Salg, service og reiseliv

Elever som jobber med PC

Etter to år på skole kan du velge mellom to år som lærling i bedrift og få fagbrev, eller ta påbygg for å få studiespesialisering.

Med fagbrev innen salg, service og reiseliv kan du for eksempel bli:

 • Salgsmedarbeider,
 • Reiselivsmedarbeider
 • Vekter
 • 1. linjetjenester, (kontor og administrasjonsmedarbeider)

På Etterstad fokuserer vi på at undervisningen skal være så praktisk rettet som mulig. Elevene får mulighet til å starte elevbedrifter som vi bruker i undervisningen i tillegg til at elevene har praksis ute i bedrift i perioder.

Kaffebar

Elevene driver sin egen Kaffebar hvor de har ansvar for produksjon av salgsvarer, trener på salg, markedsføring og økonomi.

Butikk

Elevene starter elevbedrifter hvor de har ansvar for skolens jul- og sommermarked. De har mulighet å drive egne pop-up butikker hvor de selger egne varer og tjenester. Elevene har ansvar for salg, markedsføring og økonomi selv, med veiledning fra lærer.

Praksis i bedrift

Vi har tett samarbeid med næringslivet, og en gang i uken i perioder pluss to arbeidsuker i året, er elevene ute og jobber i en bedrift som passer til studieretningen. Mange elever går læretiden sin i de bedriftene de har praksis i.

Du som velger salg, service og reiseliv lærer: 

 • Å jobbe med kommunikasjon for å gi god service og bygge relasjoner til mennesker
 • Å samarbeide med mennesker fra forskjellige kulturer
 • Å forstå hva kunden ønsker seg og hjelpe de på best mulig måte
 • Å holde gode presentasjoner og snakke foran andre mennesker
 • Å være kreativ, komme med idéer og skape nye løsninger med fokus på bærekraft
 • Å takle endringer og lære deg å se nye muligheter hvis noe ikke går som forventet
 • Å tilpasse deg et arbeidsliv med skiftende trender og teknologi
 • Å bruke digitale verktøy
 • Å starte ungdomsbedrift

På Etterstad vgs tilbyr vi følgende:

Vg1: Salg, service og reiseliv

Det første året er likt for alle som går dette studiet. Du skal ut i praksis i bedrift og får muligheten til å prøve de ulike retningene du kan velge på Vg2.  Vi jobber mye med ungdomsbedrift (UB) og fellesfagene gjøres så relevant som mulig for studieretningen.  

Vg1/Vg2 praksisbrev:

Denne klassen har 4 dager praksis i uka og en dag fellesfag (norsk,matematikk og samfunnsfag) . Dette er et opplegg over to år som likestiller praksis med programfagteori på skole. Avsluttes med praksisbrevprøve. Løpet passer for de som liker mer praksis en teori. Her kan du lese mer om praksisbrev.

Vg2: Her kan du velge mellom to retninger: Salg og reiseliv eller Service, sikkerhet og administrasjon

Etter Vg2 kan du: Gå ut i læretid og ha opplæring i bedrift i 2 år med lønn, som gir deg fagbrev. Eller du kan ta påbygg, som gir deg studiekompetanse.

Velkommen til oss!