Hovedseksjon

Vg1 Restaurant- og matfag

Ung mann lærer å bli servitør

Se filmer fra restaurant- og matfag:

Lang film alle:

https://player.vimeo.com/video/899463474?title=0&byline=0

Justin, tidligere elev:

https://player.vimeo.com/video/899466043?title=0&byline=0

Elever, Rim og Malisa:

https://player.vimeo.com/video/899465842?title=0&byline=0

Lærere:

https://player.vimeo.com/video/899465915?title=0&byline=0

Arbeidsgivere:

https://vimeo.com/899463418?share=copy

Forelder:

https://vimeo.com/899463287?share=copy   

 

Hva vi kan tilby deg som elev?

Vi ønsker å legge til rette så du skal trives og få en mulighet for læring og god innsikt innen fagene.

I hverdagen på skolen legger vi til rette så du får trening i å mestre bransjens krav til gode, fremtidige medarbeidere.

Vi bruker varierte arbeidsformer som prosjektarbeid på tvers av fag, gruppearbeid, problembasert undervisning og forelesning/demonstrasjon. 10-15 timer i uka er satt av til praktisk trening på et av verkstedene, som i våre fag er kjøkken, bakeri, kjøttavdeling, restaurant og laboratorium.

Vi har dyktige og faglig oppdaterte lærere på alle trinn. Vi holder dessuten kontinuerlig i kontakt med bedrifter, opplæringskontorer og fagopplæringsetaten.

Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, være nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er også viktig.

 

 

Internasjonale muligheter

Utdanning innenfor restaurant- og matfag gir deg mulighet til for arbeid over hele verden. Det er også mulig å søke om elevplass i et annet europeisk land for inntak på samme vilkår som søkere fra landets egne søkere.

Vi samarbeider med utveksling av elever/klasse, med prosjekter og med kunnskapsutveksling mellom elever og klasser.

Vi samarbeider med restaurantskolen Lyée Paul Augier i Nice, Frankrike.

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer som hører til målgruppen, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til kompetanse innenfor videregående opplæring.

Etterstad vgs. vil videreføre OT – tilbudet (oppfølgingstjenesten). Tilbudet vil omfatte fellesfag og programfag på utdannings- programmene restaurant og matfag. For mer informasjon om tilbudet kan dere kontakte rådgiver eller avdelingsleder på Restaurant og Matfag, Etterstad vgs.

Rådgiver: håkon.augestad@ude.oslo.kommune.no                  tlf. 41 61 22 77
Avdelingsleder: tord.huse@ude.oslo.kommune.no                tlf. 90 95 88 66

Les mer om Oppfølgingstjenesten