VG1 Restaurant- og matfag

Servitør

Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Hva vi kan tilby deg som elev?

Vi ønsker å legge til rette så du skal trives og få en mulighet for læring og god innsikt innen fagene.

I hverdagen på skolen legger vi til rette så du får trening i å mestre bransjens krav til gode, fremtidige medarbeidere.

Vi bruker varierte arbeidsformer som prosjektarbeid på tvers av fag, gruppearbeid, problembasert undervisning og forelesning/demonstrasjon. 10-15 timer i uka er satt av til praktisk trening på et av verkstedene, som i våre fag er kjøkken, bakeri, kjøttavdeling, restaurant og laboratorium.

Vi har dyktige og faglig oppdaterte lærere på alle trinn. Vi holder dessuten kontinuerlig i kontakt med bedrifter, opplæringskontorer og fagopplæringsetaten.

Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, være nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt.