VG1 Restaurant- og matfag

Servitør

Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Hva vi kan tilby deg som elev?

Vi ønsker å legge til rette så du skal trives og få en mulighet for læring og god innsikt innen fagene.

I hverdagen på skolen legger vi til rette så du får trening i å mestre bransjens krav til gode, fremtidige medarbeidere.

Vi bruker varierte arbeidsformer som prosjektarbeid på tvers av fag, gruppearbeid, problembasert undervisning og forelesning/demonstrasjon. 10-15 timer i uka er satt av til praktisk trening på et av verkstedene, som i våre fag er kjøkken, bakeri, kjøttavdeling, restaurant og laboratorium.

Vi har dyktige og faglig oppdaterte lærere på alle trinn. Vi holder dessuten kontinuerlig i kontakt med bedrifter, opplæringskontorer og fagopplæringsetaten.

Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, være nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt. 

Don't Worry, Be App'y

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n

 

Drawing of a city