Hovedseksjon

Vg1 Restaurant- og matfag

Ung mann lærer å bli servitør

Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Hva vi kan tilby deg som elev?

Vi ønsker å legge til rette så du skal trives og få en mulighet for læring og god innsikt innen fagene.

I hverdagen på skolen legger vi til rette så du får trening i å mestre bransjens krav til gode, fremtidige medarbeidere.

Vi bruker varierte arbeidsformer som prosjektarbeid på tvers av fag, gruppearbeid, problembasert undervisning og forelesning/demonstrasjon. 10-15 timer i uka er satt av til praktisk trening på et av verkstedene, som i våre fag er kjøkken, bakeri, kjøttavdeling, restaurant og laboratorium.

Vi har dyktige og faglig oppdaterte lærere på alle trinn. Vi holder dessuten kontinuerlig i kontakt med bedrifter, opplæringskontorer og fagopplæringsetaten.

Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, være nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt. 

 

 

Internasjonale muligheter

Utdanning innenfor restaurant- og matfag gir deg mulighet til for arbeid over hele verden. Det er også mulig å søke om elevplass i et annet europeisk land for inntak på samme vilkår som søkere fra landets egne søkere.

Vi samarbeider med utveksling av elever/klasse, med prosjekter og med kunnskapsutveksling mellom elever og klasser.

Vi samarbeider med restaurantskolen Lyée Paul Augier i Nice, Frankrike.

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer som hører til målgruppen, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til kompetanse innenfor videregående opplæring.

Etterstad vgs. vil videreføre OT – tilbudet (oppfølgingstjenesten). Tilbudet vil omfatte fellesfag og programfag på utdannings- programmene restaurant og matfag. For mer informasjon om tilbudet kan dere kontakte rådgiver eller avdelingsleder på Restaurant og Matfag, Etterstad vgs.

Rådgiver: håkon.augestad@ude.oslo.kommune.no                  tlf. 41 61 22 77
Avdelingsleder: tord.huse@ude.oslo.kommune.no                tlf. 90 95 88 66

Les mer om Oppfølgingstjenesten