VG1 Restaurant- og matfag

Servitør

Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig.

Hva vi kan tilby deg som elev?

Vi ønsker å legge til rette så du skal trives og få en mulighet for læring og god innsikt innen fagene.

I hverdagen på skolen legger vi til rette så du får trening i å mestre bransjens krav til gode, fremtidige medarbeidere.

Vi bruker varierte arbeidsformer som prosjektarbeid på tvers av fag, gruppearbeid, problembasert undervisning og forelesning/demonstrasjon. 10-15 timer i uka er satt av til praktisk trening på et av verkstedene, som i våre fag er kjøkken, bakeri, kjøttavdeling, restaurant og laboratorium.

Vi har dyktige og faglig oppdaterte lærere på alle trinn. Vi holder dessuten kontinuerlig i kontakt med bedrifter, opplæringskontorer og fagopplæringsetaten.

Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, være nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt. 

Internasjonale muligheter

Utdanning innenfor restaurant- og matfag gir deg mulighet til for arbeid over hele verden. Det er også mulig å søke om elevplass i et annet europeisk land for inntak på samme vilkår som søkere fra landets egne søkere.

Vi samarbeider med utveksling av elever/klasse, med prosjekter og med kunnskapsutveksling mellom elever og klasser.

Vi samarbeider med restaurantskolen Lyée Paul Augier i Nice, Frankrike.

Don't Worry, Be App'y

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n