Oppfølging av fravær

 Forventninger til elevene

 • Møte opp på skolen til rett tid 
 • Gi beskjed ved sykdom / fravær fra dag en.
 • Ringe, sende sms, sende e-post til kontaktlærer (etter avtale)
 • Ringe skolens sentralbord etter 07:45. Telefonnr. 22 57 55 00
 • Vise akseptabel atferd
 • Forbud mot tobakk på skolen

 

Noen av følgende ved oppfølging av fravær / tilstedeværelse:

 • meldinger direkte på mobilen fra skolen
 • telefon hjem
 • elevsamtaler
 • brev hjem
 • ordenskarakter
 • tap av skoleplass