Hovedseksjon

Fravær

Viktige punkter:  

  • Er du syk eller borte av andre grunner, så gi beskjed til kontaktlærer samme dag. Dersom ikke melder fra, kan det føre til nedsatt atferdskarakter.   
  • Sammen med kontaktlæreren har du ansvaret for å følge opp fraværet og se til at alt stemmer.   
  • Permisjoner pga reise, religiøse høytider, begravelse m.m. Fyll ut permisjonsskjemaet senest en uke før du skal være borte. 
  • Har du legedokumentasjon på en kronisk sykdom, må du likevel varsle kontaktlærer samme dag hver gang du er syk.

Har du særlige grunner til å øke hevet fraværsgrensen (15 %), søker du rektor om dette på mail til rektor Elin Stavrum

Dokumentasjon fra lege/tannlege etc må spesifisere hvilke datoer sykemeldingen gjelder for, skal den bli godkjent.

Her kan du lese om fraværsgrensen innhold, og mulige konsevenser fravær kan få.

Informasjon om fravær fra Oslo kommune.