Hovedseksjon

VO Salg, service og reiseliv

Tegning av SSR

Vi har en VG1 klasse med plass til maks 18 elever på dagtid. På VG2 tilbyr vi undervisning innen salg, reiseliv, kontor og sikkerhet. Undervisningen vil bli organisert i egne klasser for voksne eller sammen med ungdomselever avhengig av hvor mange søkere det er til hvert fag.

Velkommen til Etterstad vgs!