Hovedseksjon

Vg2 Kjøretøy

Gutter som mekker bil

Utdanningsprogrammet har undervisningslokaler i verkstedbygget i avdelingen vår på Ullevål i Sognsveien 80.

Vg2 kjøretøy skal gi kunnskaper om vedlikehold og reparasjon av ulike typer kjøretøy.

I tillegg til de mekaniske komponentene, som alltid har vært en del av kjøretøyet, har det etter hvert kommet til flere og flere elektroniske komponenter. Dette stiller store krav til reparatøren. Fagarbeideren skal i sitt arbeid både kunne reparere og vedlikeholde ulike typer kjøretøy med gammel teknologi, og kjøretøy basert på dagens avanserte teknologi. Reparatøren skal også ha kunnskaper om å behandle mennesker fordi kundebehandling og salg ofte blir en del av reparatørens daglige arbeidsoppgaver.

Helhetlig læring

Vi legger opp til en helhetlig læring ved å integrere fellesfagene i programfagene. Det setter store krav til orden og punktlighet hos både lærere og elever, så vi forventer at du som elev deltar aktivt i undervisningen.

En del av din undervisning vil foregå i nærhet av maskiner hvor sikkerhetsregler er meget viktige. Det påligger enhver et ansvar for at sikkerhetsreglene blir fulgt slik at vi unngår skade på deg eller dine medelever. Vi forventer også at du er en aktiv medspiller for å få til et godt klasse- og skolemiljø.

Vi har utplasseringsperioder i løpet av skoleåret.