Hovedseksjon

Vår profil

Etterstad videregående skole

Etterstad videregående skole har lange og stolte tradisjoner med å utdanne morgendagens fagarbeidere. Norge trenger titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere. Fag- og mesterbrev er faktisk de mest etterspurte utdanningene blant NHOs medlemsbedrifter de neste 5 årene. Går du yrkesfag på Etterstad blir du etterspurt og ettertraktet!

Skolen er nå inne i en spennende utvikling med nytt skolebygg og nye utdanningsprogram. Vi har som mål i framtiden å kunne tilby våre elever både en framtidsrettet fagutdanning - og studiespesialiserende opplæring.

Etterstad videregående skole har ca. 600 elever og 140 ansatte.

Skolen har disse utdanningsprogrammene: 

  • salg, service og reiseliv
  • elektro og datateknologi
  • teknologi og industrifag
  • restaurant- og matfag
  • påbyggsklasser

Vi tilbyr også tilrettelagt undervisning innenfor flere av programfagene.

Mangfold og miljø

Både fysisk og mentalt skal det være enkelt å komme seg til Etterstad vgs. Hos oss er terskelen lav og toleransen høy. Vi mener at enhver elev er et unikt individ med behov for personlig oppfølging og oppmerksomhet. Et godt sosialt miljø er forutsetningen for et godt læringsmiljø, og vi legger mye ressurser inn på dette.

Vi tilrettelegger for læring i trygge og åpne omgivelser, samtidig som vi forbereder våre elever på bransjens krav og forventninger.

Dette er vi alene om å tilby

Som eneste offentlige videregående skole i Oslo, tilbyr Etterstad videregående utdanningsprogrammet restaurant og matfag. Derfor har kantina vår den beste maten av alle Osloskolene. Visste du at elevene våre har en egen restaurant, og et eget utsalg av matvarer de selv lager?

Les mer om restaurant Neptun 

Praksisbrev

Vi vektlegger yrkesnær undervisning og opplæring i tett kontakt med bedrifter og yrkesliv. Som eneste skole tilbyr Etterstad videregående et løp med praksisbrev der du har fire dager i bedrift og en dag på skolen med fellesfag.

Du får jobbe sammen med dyktige fagpersoner med verdifulle erfaringer det er vanskelig å lese seg til i en bok.

Jentesatsing

Etterstad videregående er en av Oslos utviklingsskoler. Vi vektlegger jenters vei inn i mannsdominerte yrker. Derfor jobber vi mye for at jenter som søker seg inn til elektrofag og teknologifag skal beholde skoleplassen sin - og fullføre utdanningen. Mange arbeidsplasser vektlegger viktigheten av en mangfoldig arbeidsplass, og ønsker fagarbeidere med ulik bakgrunn og av begge kjønn.

Maritime fag

Som eneste skole i Oslo er det under utvikling et fag som skal knytte fortid og framtid ved Etterstad videregående nærmere sammen. Skolen har lange maritime tradisjoner, og nå er det foreslått en revitalisering av faget på Etterstad. Tilbudet vil bli praksisnært i samarbeid med Oslo havn, og ligge under utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon med kryssløp fra elektrofaget.

Etterstad inn i framtiden

Det foreligger mange spennende planer for Etterstad videregående i årene som kommer. Rehabilitering og nye bygg, ferske lærerplaner, utdanningsprogram og flere lærere. Ikke minst skal skolen utvides med 360 plasser innen studiespesialisering. Vi skal rustes for framtiden!

Men fram til da lever vi i nåtiden som en skikkelig yrkesskole!