Vår profil

Etterstad videregående skole har lang erfaring innenfor Elektrofag, Salg- og service, Teknikk og industriell produksjon og Restaurant- og matfag. Skolen har lange maritime tradisjoner.

Etterstad videregående skole har som mål å lage et godt fellesskap og skape grobunn for utvikling både for elever og ansatte. 

Etterstad videregående skole står overfor store utfordringer og ved byggetrinn II (Bygg D og E). Planlegging og rehabilitering av bestående lokaler ble gjennomført trinn I i 2007. Skolen skal være en aktiv samarbeidspartner til Undervisningsbygg og planleggere, slik at skolen gir rom for pedagogisk nytenkning, og er fleksibel med hensyn til læringsarenaer.

Det viktigste for oss er likevel innholdet og kvaliteten på selve opplæringen. Vi er en av Oslos utviklingsskoler. Vårt prosjekt er "Bevisste utdanningsvalg". Dette er et program med planlegging og gjennomføring av tiltak for at jenter som søker grunnkurs elektrofag og teknologi fag tar i mot og beholder skoleplassen sin og fullfører utdanningen.

Vi legger vekt på at hverdagen ved skolen skal være i tråd med bransjens krav til framtidige medarbeidere, og skolen skal utvikle samfunnsengasjerte borgere. Våre elever skal få fagutdanning med moralsk og etisk ballast for en yrkeskarriere krav til framtidige medarbeidere, og skolen skal utvikle samfunnsengasjerte borgere. Våre elever skal få fagutdanning med moralsk og etisk ballast for en yrkeskarriere.

Skolen er under rehabilitering. Ombyggning og nybygg vil være ferdig ca. år 2022.

"Framtidens yrkesskole"

Skolens programfag samles med:

  • Elektrofag
  • Teknologifag
  • Transport- og logistikkfag
  • Restaurant- og matfag
  • Service- og samferdselsfag

 

"Et valg – Mange muligheter"
"Fremtidens skole – Et sted å være – Et sted å lære - Et yrke med karrieremuligheter"