Hovedseksjon

Studieteknikk

Studieteknikk

Leseteknikk

Når du skal gå i gang med et nytt semester, nye fag og emner, så kan det være lurt å få oversikt over pensum og bøkene.

Gjør det for eksempel slik:

Les læreplanmålene i fagetgjør deg noen tanker om hva faget inneholderles innholdslisten i lærebokagjør deg også her noen tanker om hva hvert kapittel inneholder

Du er nå bedre forberedt på hvilken kunnskap du skal tilegne deg. Det er kanskje også blitt litt mer interessant å sette i gang med å tilegne deg kunnskapen fra boka.

Eksempel:

Du skal lese et kapittel/en tekst som forberedelse til en time:

 • Gå raskt gjennom teksten,
 • les overskrifter,
 • illustrasjoner og sammendrag
 • les tekstenles aktivt.
 • Still deg selv spørsmål til det du leser (hva, hvorfor, hvordan og hvem)
 • selvhøring: Etter en arbeidsøkt hører du deg selv i fem minutter. Hva lærte jeg i løpet av økta? Skriv det ned.


Notatteknikk

 • Notater kan du ta når du har time eller jobber med faget ellers.
 • Bruk A4-ark, fordi du da har rikelig med plass.
 • Bruk farger, gjerne samme fargekoding som ved tekstmarkering.
 • Rødt på overskrifter, grønt på fakta, lilla på forklaringer/eksempel, blått på definisjoner
 • skriv tydelig.
 • Sløs med plassen slik at du kan fylle på underveis/etterpå.
 • Ved forelesningsnotater prøver du å formulere setningene med egne ord. Suppler notatene etter forelesningen.


Tankekart

Mange synes det er enkelt å repetere ting ved å bruke tankekart. Det er også en nyttig metode å bruke for dem som sliter med dysleksi.

Repetisjon

Hva skal du gjøre når du opplever at stoff du leste for et par uker siden er gått i glemmeboken? Den beste måten er å repetere systematisk.

Jo mer repetisjon, dess lengre og bedre husker du stoffet. Slik overføres kunnskapen fra kortidshukommelsen til langtidshukommelsen

Hvor ofte skal du repetere?

 • Selvhøring rett etter en arbeidsøkt.
 • Skriv ned på et blankt ark hva du lærte i løpet av økta.
 • Etter forelesning eller etter en arbeidsøkt på lesesalen.
 • Repeter etter en dag.
 • La hjernen få tid til å absorbere og sette ting på plass, sove på det.
 • Etter en uke. Etter en måned.


Eksamensperioden

Hva skal du lese når du repeterer?

 • Forelesningsnotater og andre notater. Øvinger. Tilbakemeldinger på prøver/innleveringer.

Fordeler med repetisjon er:

 • Jo mer du kan, dess mer lærer du.
 • Du sparer tid foran prøver.
 • Eksamensperioden blir lettere.