Hovedseksjon

Vg2 yrkesfag etter Vg1 studiespesialisering

Fra Vg1 studiespes til Vg2 yrkesfag, sliten jente over bøker, glade kokkeelever

Er du i tvil om studiespesialisering var det riktige valget for deg? Da har du muligheten til å søke deg over på yrkesfag! 

Fra 2018 ble det innført en ny nasjonal ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag.

Du vil få både Vg1 og Vg2 yrkesfag på ett år, slik at du slipper å bruke lengre tid selv om du har byttet utdanningsprogram.

Etterstad vgs tilbyr:

Faginnhold Vg2

  • Faget "yrkesfaglig opphenting", 196 årstimer (lokal læreplan) 
  • Programfag
  • Yrkesfaglig fordypning 
  • Kroppsøving

Inntakskrav, innsøkning, organisering

  • Søkerne må ha ungdomsrett.
  • Søkerne må ha tilbudet som førsteønske på søknaden for å være aktuelle for inntak. Søkerne må ha fullført Vg1 studiespesialisering (kode STUSP1----
  • Fagene norsk, engelsk og samfunnsfag må være bestått (karakteren 2 eller bedre).
  • Fagene matematikk, naturfag og geografi må være fullført (hvis faget ikke er bestått må eleven ta privatisteksamen, evt. ny/utsatt/særskilt prøve). 

Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn plasser til denne ordningen, skjer inntaket etter vanlig poengkonkurranse.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dette er interessant for deg!