Hovedseksjon

Skjemaer og søknader

Her finner du skjemaer og søknader

Etterstad videregående skole bruker Oslostandarden for behandling av permisjoner.

Skoleåret består av 190 dager, og elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre ikke læringsrettede aktiviteter. Du søker også om permisjon og fritak i fag i VIS.