Ungdomsveileder fra NAV

Logo, NAV

NAV-veilederen har kontor i 5. etg. i bygg D.

Du kan komme innom eller ta kontakt på tlf. 402 15 866

Du kan oppsøke NAV-veileder hvis du har utfordringer eller spørsmål knyttet til økonomi, boligsituasjon, hjemmeforhold, jobbsøking, rettigheter hos NAV/bydel og Lånekassen - eller andre lignenede ting. 

NAV-veilederen har taushetsplikt.