VG2 Salg, service og sikkerhet

Kontor og administrasjonsfag - Salgsmedarbeider - Vekter

Kontor- og administrasjonsmedarbeider med muligheter for fagbrev etter læretid.

 

Mulige arbeidssteder

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er service, kundebehandling og veiledning skriftlig og muntlig. informasjonsformidling, kunnskapsorganisering og flyt i dokument- og informasjonsbehandling.

Innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeidkontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer, bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler.

 

Personlige egenskaper

En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

 

 

Salgsmedarbeider etter læretid og fagbrev.

Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke private og noen offentlige virksomheter.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeidulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)kommunikasjon og sosial samhandlingbruk av teknologiske hjelpemidlerinngående kunnskaper om bedriftens produkter.

Personlige egenskaper

En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre.

God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper og være ryddig.

 

Vekter (læretid i bedrift og fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som vekter kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunderplanlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunderforebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelsersalgsarbeid og servicebetjening av automatiske varslings- og overvåkingsanleggkonflikthåndtering

Personlige egenskaper

Vekteren må kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig og vise vurderingsevne. Du må ha evne til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt.

Skriftlig og muntlig framstilling, økonomiforståelse og gode etiske holdninger er viktig.