VG1 Elektro

Elektriker, strøm, hånd

Vg1 Elektrofag

Elektrofag skal gi grunnleggende opplæring for en rekke fag innenfor hovedområdene elektrofag og elektronikkfag. Service, vedlikehold og produktutvikling er viktige stikkord.

Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. I et høyt utviklet teknologisk samfunn som vi har i Norge er det stor etterspørsel etter fagarbeidere innenfor elektrofagene. 

Utstyrsstipend

På Vg1 elektrofag på Etterstad vil du arbeide i klasserom hvor vi har både teori og praksis. Vi jobber stort sett på bordmodeller, men vi legger også rette til for at det kan jobbes i båser med større anlegg og på mer avanserte modeller.

Når du har fått plass på Etterstad søker du utstyrsstipend, noe alle elever har krav på.

Når du begynner hos oss vil du få utdelt en verktøyskasse med alt du trenger for å begynne på studiene. Vi trekker en sum av utstyrsstipendet ditt for at du skal slippe å tenke på å kjøpe verktøy og skrivesaker når du begynner på skolen.

Hva kan du lære om på denne linjen, dette året?

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer
 • anlegg reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Hva kan du bli ved å gå denne linjen?

Når du velger Vg1 Elektro kan du søke deg videre til disse fagene:

 • Automatisering
 • Datateknologi og elektronikk
 • Elenergi og ekom
 • Flyfag
 • Ventilasjons- og kuldeteknikk

Hva kan man bruke denne utdanningen til?

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Les mer på Vilbli.no

Velkommen til framtidens arbeidsmarked!