VG1 Elektro

Jente og gutt elektrofag

Vg1 Elektrofag

Elektrofag skal gi grunnleggende opplæring for en rekke fag innenfor hovedområdene elektrofag og elektronikkfag. Service, vedlikehold og produktutvikling er viktige stikkord.

Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Det stilles strenge krav til nøyaktighet, kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Veien videre: 

Velger du Elektrofag Vg1 kan du forsette på følgende videregående Vg2: 

  • Data og elektronikk
  • Elenergi
  • Maritime fag avd. Ullevål
  • Automatisering, Kuben vgs.

Andre studietilbud og videregående skoler

  • IKT-servicefag
  • Brønnteknikk
  • Kjøretøy
  • Flyfag
  • Kulde- og varmepumpeteknikk
  • "Y-Veien"