VG1 Elektro

elektro montering på brett

Mål: 

Elektrofag skal gi grunnleggende opplæring for en rekke fag innenfor hovedområdene elektrofag og elektronikkfag. Service, vedlikehold og produktutvikling er viktige stikkord.
Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert.

Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Det stilles strenge krav til nøyaktighet, kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Veien videre: 

Velger du Elektrofag Vg1 kan du forsette på følgende videregående Vg2: 

  • Data og elektronikk
  • Elenergi
  • Maritime fag avd. Ullevål
  • Automatisering, Kuben vgs.

Andre studietilbud og videregående skoler

  • IKT-servicefag
  • Brønnteknikk
  • Kjøretøy
  • Flyfag
  • Kulde- og varmepumpeteknikk
  • "Y-Veien"

Les mer om elektrofag på www.Gnizt.no

Don't Worry, Be App'y

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n

 

Don't worry - Be app'y Elektro

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: ElektroKarriere

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n