Hovedseksjon

Skolens historie

Etterstad videregående skole

Etterstad vgs. har lang og bred erfaring som yrkesskole. Skolen har lang tradisjon innenfor elektrofag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon og restaurant- og matfag. Skolen har også lange maritime tradisjoner fra OKSS, som stuertskole, og fra OTMS, som maskinist-skole. I tillegg har skolen lang tradisjon som teknisk fagskole for maskinfag.

Skolen ble etablert som Christiania maritime skole i 1890, da beliggende på Grünerløkka. Skolen fikk senere navnet Oslo maskinistskole, før den ble Oslo teknisk-maritime skole (OTMS) i 1957.

Flere historiske kilder:

https://kulturpunkt.org/no/kulturpunkt/7837

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Etterstad_videreg%C3%A5ende_skole

1. januar 2001 ble Oslo kokk- og stuertskole  slått sammen med OTMS, og den nye skolen fikk da dagens navn, Etterstad videregående skoleDagens bygninger er tegnet av Fridtjof Stoud Platou og oppført i 1964.

Etterstad vgs. fikk høsten 2006 et tilbygg med blant annet et nytt bibliotek. Skolen fikk også rehabilitering av de gamle lokalene i 2007.

Skolen tilbyr programfagene elektro og datateknologi, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og teknologi- og industrifag.

Skolen driver restauranten «Neptun» og en delikatessebutikk, «Skolens delikatesseutsalg», i Biskop Jens Nielssøns gate 10, ved krysset til Etterstadsletta.