Hovedseksjon

Mangfoldsrådgiver

Esra Røise

IMDis mangfoldsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv, kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis mangfoldsrådgivere har taushetsplikt. Hos oss kan du prate om det du tenker på. Vi lytter og kan gi deg råd og hjelp. 

Mangfoldsrådgiver kan gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har, og du kan også snakke om rasisme og diskriminering.  

Kontakt mangfoldsrådgiver dersom du eller en venn

  • ikke får lov til å ta valg som er vanlige for din alder og modenhet
  • har strenge grenser hjemme
  • opplever sterkt sosialt press og høye forventninger
  • lever et dobbeltliv
  • mistrives på skolen grunnet negativ sosial kontroll
  • synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • er bekymret for en reise til utlandet
  • er redd for å bli forlovet eller giftet bort
  • frykter og/eller opplever vold, trusler eller tvang
  • har spørsmål om kjønns- og seksualitetsmangfold, rasisme eller diskriminering

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr mangfoldsrådgiver veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll

Etterstad videregående skole har to mangfoldsrådgivere. Du finner Solfrid på Etterstad og Guled på Ullevål.

Mangfoldsrådgiverne har kontor på avdeling Etterstad i 5. etasje og på miljøkontoret på avdeling Ullevål.

Kontaktinformasjon

Solfrid Hanna
Telefon: 47 97 40 90

Avd. Etterstad mandag til fredag fra 08.00-15.30

Guled Mohamed Arab:

Telefon: 99 08 22 06

Avd. Ullevål onsdag, torsdag og fredag

Send oss gjerne en sms, stikk innom kontoret eller send en chat på teams.