Minoritetsrådgiver

Mange ungdommer lever med flere kulturer og mange forventninger, og syns det er utfordrende å ta egne valg. Minoritetsrådgiver Ingebjørg Myhr kan gi råd, veiledning og hjelp.

Snakke med Ingebjørg om:

 • Fravær
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosial kontroll
 • Rykter og konflikter
 • Lengre ferier
 • Strenge foreldre
 • Hemmelig kjæreste
 • Giftepress
 • Tvangsekteskap
 • Kjønnslemlestelse
 • Bekymring ved utenlandsreiser
 • Bekymring for en venn
 • Økonomi
 • Stipend
 • Egen bolig
 • Språkproblemer

 Minoritetsrådgiveren samarbeider med de andre rådgiverne, miljøarbeiderne, skolen for øvrig, helsesøster og andre i hjelpeapparatet.  

Både elever og foreldre er velkommen innom for en prat. Hun har taushetsplikt. 

Minoritetsrådgiverordningen er en del av regjeringens Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  

Kontaktinformasjon

Minoritetsrådgiver Ingebjørg Myhr 

Rom 538 bygg D

Telefonnummer: 954 75 815

Epost: inm@imdi.no eller 

Ingebjorg.Myhr@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city