Minoritetsrådgivere

Snapchat

Kontaktinformasjon

Ingebjørg Myhr  - Telefon: 954 75 815 E-post: inm@imdi.no eller ingebjorg.myhr@ude.oslo.kommune.no

Bano Mahmood Awan - Telefon: 489 59 659  E-post: saw@imdi.no eller shahrbano.mahmood.awan@ude.oslo.kommune.no

Du kan snakke med Ingebjørg og Bano om:

 • Fravær
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosial kontroll
 • Rykter og konflikter
 • Lengre ferier
 • Strenge foreldre
 • Hemmelig kjæreste
 • Giftepress
 • Tvangsekteskap
 • Kjønnslemlestelse
 • Bekymring ved utenlandsreiser
 • Bekymring for en venn
 • Økonomi
 • Stipend
 • Egen bolig
 • Språkproblemer


Minoritetsrådgiverne samarbeider med de andre rådgiverne, miljøarbeiderne, skolen for øvrig, helsesøster og andre i hjelpeapparatet. Både elever og foreldre er velkommen for en prat. Rådgiverne har taushetsplikt. 

Minoritetsrådgiverordningen er en del av regjeringens Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  

Relevante nettsider