Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgiverne kan:

Rådgiveren kan:

  • Veilede og støtte i valg av utdanning og yrke
  • Legge til rette for elever som trenger ekstra støtte med skolearbeidet, som for eksempel søke om utvidet tid til prøver og eksamener, bruk av digitale hjelpeprogrammer og oppfølging av individuelle oppfølgingsplaner
  • Bistå i ulike faglige og sosiale situasjoner og hjelper også med henvisninger til hjelpeinstanser som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Rådgiveren koordinerer det interne og eksterne støtteapparatet rundt eleven.

Rådgiveren har kontor i 5. etg i D bygget. Elever og foresatte er velkommen innom for en prat. RM har komtor i A-bygget. 

Rådgiver for:

Du kan opprette avtale med din rådgiver ved enten å ringe, sende e-post eller avtale møte.

Du finner også en liste over ansatte og rådgivere på denne siden.

Velkommen til oss!