Teknologi- industri og produksjonsfag

Vi arbeider med oppgaver for:

  • Vg 1 Teknikk og industriell produksjon
  • Vg 2 Kjøretøy
  • Vg 2 Produksjon og industriteknikk.
  • Vg 2 Automasjon
  • Vg2  Maritime fag

Rådgivningstjenesten er delt i to: Rådgivning og karriereveiledning i forbindelse med yrkesvalg.

Vi er et team som jobber med sosialpedagogiske tiltak og yrkesveiledning. 

Karriereveileder for hele avdelingen, og rådgiver for tilretteagt avdeling er

Ta kontakt med:
Mette Larsen
Mobiltelefon 480 99 052
e-post: mette.larsen@osloskolen.no
Sentralbord 22 57 55 00

Sosialpedagogisk rådgiver er Øyvind Mostue mobil 918 78 936 oyvind.mostue@ude.oslo.kommune.no 

Vi er et tilbud til både foreldre, foresatte og elever.

Mette har god kjennskap til sosiale hjelpetiltak på og utover skolen, og henviser til de instanser det er behov for.

Godt skolemiljø og gode relasjoner viktige saker for oss.

Vi kan hjelpe med jobb- eller skolesøknader i tillegg til generell og individuell karriereveiledning med elev og foreldre.

Det er nå opprettet Karriereveiledningssentre for programfagene i Oslo. På Etterstad er vi veiledere for TIP fagene i tillegg til SESA og RM-fagene.

For informasjon om utdanning og yrker er www.vibli.no  ett godt redskap.

Lurer du på hva du skal bli, eller hvordan du skal komme dit du ønsker, ta kontakt med en av oss!