Hovedseksjon

Restaurant- og matfag

Ta kontakt med:
Håkon Augestad
Mobiltelefon 416 12 277
e-post: hakon.augestad@osloskolen.no
Sentralbord 22 57 55 00

Rådgiver veileder innfor sosialpedagogiske oppgaver som tilrettelegning og spesialundervisning.
Rådgiveren skal sammen med kontaktlærer søke å hjelpe elever som har personlige og sosiale vansker som har betydning for skolehverdagen.
Rådgiverne er med i et skoleteam bestående av rådgiverne på skolen, avdelingsledere og PPT.

Rådgiver skal gi elevene råd og veiledning innenfor karrierevalg.
Det gjelder valg av videreutdanning, søkning på læreplass og hjelpe elevene til å komme i kontakt med andre instanser innenfor karriereveiledning. Dette gjøres i samarbeid med kontaktlærerne.