Elektrofag

Eirin Granlund er rådgiver for elektroavdelingen og har ansvaret for karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning for:

  • Vg 1 elektrofag
  • Vg 2 elenergi
  • Vg 2 data-og elektronikk

Ta kontakt med:
Eirin Granlund
Mobiltelefon 913 16 673
e-post: eirin.granlund@osloskolen.no
Sentralbord 22 57 55 00

Rådgivningstjenesten inneholder en rekke tilbud som å informere og veilede i valg av utdanning og yrke, være med på å legge til rette for elever som trenger ekstra støtte eller tiltak i forbindelse med skolearbeidet, bl.a hjelpe med å tilretteleggge ved eksamen, utvidet tid, bruk av PC, i gangsetting av individuelle opplæringsplaner m.m., eller i forbindelse med andre sosialpedagogiske forhold.

Rådgiveren kan være til støtte for deg hvis det skulle oppstå situasjoner på skolen, og kan hjelpe med henvisninger videre til andre hjelpeinstanser som vi samarbeider tett med; bl.a helsetjenesten (vi har også egen helsesykepleier og skolelege), NAV og Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Rådgiveren møter i ansvarsgruppemøter, og vi drar på besøk på tilrettelagte arbeidsplasser for å forberede et yrkesaktivt liv etter endt skolegang for de som trenger det.

Jenter oppfordres til å søke på Etterstad skole, og vi tilrettelegger spesielt for dem som ønsker å velge utradisjonelt.

 

Både elever og foresatte er ellers velkomne innom for en prat. Rådgiveren har kontor i 5. etg. i bygning D.