Service og samferdsel

Rådgiver for service- og samferdselsavdelingen og har ansvaret for karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning for:

  • Vg 1 Service- og samferdsel
    Vg 2 Salg, service og sikkerhet
    Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Rådgivningstjenesten inneholder en rekke tilbud som å informere og veilede i valg av utdanning og yrke, være med på å legge til rette for elever som trenger ekstra støtte eller tiltak i forbindelse med skolearbeidet, bl.a hjelpe med å tilretteleggge ved eksamen, utvidet tid, bruk av PC, i gangsetting av individuelle opplæringsplaner m.m., eller i forbindelse med andre sosialpedagogiske forhold.

Henvise videre til andre hjelpeinstanser

En rådgiver kan være til støtte for deg hvis det skulle oppstår situasjoner på skolen, og kan hjelpe med henvisninger videre til andre hjelpeinstanser som vi samarbeider tett med; bl.a helsetjenesten (vi har også egen helsesykepleier og skolelege), NAV og Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Rågiveren møter i ansvarsgruppemøter.

Kontakt oss

For mer orientering om innholdet i de forskjellige linjene se hjemmesiden vår og ta gjerne kontakt med:

Anders Eie Nilsen Tlf: 22 57 55 00
Mobil: 95 10 46 48
E-post: Anderseie.nilsen@ude.oslo.kommune.no

Både elever og foresatte er ellers velkommen innom for en prat. Rådgiveren har kontor i 5. etg. i bygning D.