På tokt med Christian Radich

Bilde av båt

Hovedtanken bak Windjammer er ikke vanskeligere enn at folkene bak tror at alle duger til noe. Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, derfor vil de gjøre det i helt nye omgivelser som en stor seilskute. Målet er å hjelpe unge som faller utenfor skole og arbeidsliv til en ny start gjennom bedre selvfølelse, mestring og læringsglede. Vi skal hjelpe alle å se for seg en bedre fremtid, og vi skal sammen finne deltakernes plass i samfunnet. Ved å bygge positive relasjoner til andre mennesker, og gjøre deltakerne gode til å nå mål og håndtere motstand blir toktet en læringsopplevelse som kan endre livet for alltid. Bildene fra seilasen er tatt av elevene og elevbilder er tatt av miljøarbeider Lars Nyheim.

 

Seil

 

Vi har spurt noen av elevene som deltok om hva de sitter igjen med etter en slik tur.

 

Mats Engesbak:

Bilde av Pelle

"𝘗𝘢̊ 𝘞𝘪𝘯𝘥𝘫𝘢𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘩𝘢𝘳 𝘫𝘦𝘨 𝘧𝘢̊𝘵𝘵 𝘷𝘦𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘵. 𝘔𝘢𝘯 𝘣𝘰𝘳 𝘴𝘢̊ 𝘵𝘦𝘵𝘵 𝘴𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯 𝘰𝘨 𝘣𝘭𝘪𝘳 𝘴𝘢̊ 𝘨𝘰𝘥𝘵 𝘬𝘫𝘦𝘯𝘵. 𝘋𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘳 𝘨𝘰𝘥𝘵 𝘢̊ 𝘬𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘨 𝘭𝘪𝘵𝘵 𝘣𝘰𝘳𝘵 𝘧𝘳𝘢 𝘧𝘢𝘴𝘵𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘵 𝘰𝘨 𝘬𝘰𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘨 𝘱𝘢̊ 𝘴𝘫ø𝘦𝘯. 𝘝𝘪 𝘩𝘢𝘥𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘬𝘰𝘯𝘬𝘶𝘳𝘳𝘢𝘯𝘴𝘦𝘳. 𝘌𝘯 𝘬𝘰𝘯𝘬𝘬𝘶𝘳𝘢𝘯𝘴𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘭𝘦𝘵 𝘰𝘮 𝘢̊ 𝘭æ𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘨 𝘬𝘯𝘶𝘵𝘦𝘳. 𝘖𝘨𝘴𝘢̊ 𝘭𝘢𝘨𝘦𝘵 𝘷𝘪 𝘩𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳𝘭ø𝘺𝘱𝘦𝘳 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘷𝘪 𝘮𝘢̊𝘵𝘵𝘦 𝘣𝘪𝘯𝘥𝘦 𝘬𝘯𝘶𝘵𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘷𝘦𝘪𝘴. 𝘑𝘦𝘨 𝘩𝘢𝘳 𝘢𝘭𝘥𝘳𝘪 𝘷æ𝘳𝘵 𝘱𝘢̊ 𝘯𝘰𝘳𝘨𝘦𝘴𝘵𝘶𝘳 𝘧ø𝘳, 𝘴𝘢̊ 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘳 𝘩𝘦𝘭𝘵 𝘴𝘫𝘶𝘬𝘵 𝘧𝘪𝘯! 𝘑𝘦𝘨 𝘩𝘢𝘳 𝘭æ𝘳𝘵 𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘵 𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘬𝘵𝘪𝘨 𝘢̊ 𝘷æ𝘳𝘦 𝘷𝘢̊𝘬𝘦𝘯 𝘰𝘨 «𝘱𝘢̊», 𝘧𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘵 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦 𝘴𝘬𝘫𝘦 𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘢̊ 𝘣𝘢̊𝘵𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘮 𝘨𝘫𝘰𝘳𝘥𝘦 𝘢𝘵 𝘮𝘢𝘯 𝘮𝘢̊𝘵𝘵𝘦 𝘷æ𝘳 𝘬𝘭𝘢𝘳 𝘵𝘪𝘭 𝘢̊ 𝘵𝘢 𝘪 𝘦𝘵 𝘵𝘢𝘬. 𝘋𝘦𝘵 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘥 𝘵𝘶𝘳𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘳 𝘷æ𝘳𝘵 𝘢̊ 𝘧𝘢̊ 𝘴𝘦𝘨 𝘯𝘺𝘦 𝘷𝘦𝘯𝘯𝘦𝘳, 𝘭æ𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘨 𝘯𝘺𝘦 𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘨 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘴𝘵 𝘴𝘱𝘪𝘴𝘦 𝘨𝘰𝘥 𝘮𝘢𝘵."

 

Kan være et bilde av fjell, natur og himmel

 

Nelly Fauske:

Kan være et bilde av 1 person, står og innendørs

"𝘋𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘳 𝘯𝘺𝘥𝘦𝘭𝘪𝘨 𝘢̊ 𝘴𝘦 𝘯𝘰𝘳𝘥𝘭𝘺𝘴𝘦𝘵. 𝘍ø𝘭𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘨𝘭𝘦𝘥𝘦, 𝘧𝘰𝘳 𝘫𝘦𝘨 𝘩𝘢𝘳 𝘢𝘭𝘭𝘵𝘪𝘥 𝘩𝘢𝘵𝘵 𝘭𝘺𝘴𝘵 𝘢̊ 𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘵. 𝘖𝘨𝘴𝘢̊ 𝘴𝘢̊ 𝘷𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘬𝘬𝘩𝘰𝘨𝘨𝘦𝘳𝘦. 𝘋𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘳 𝘷𝘦𝘭𝘥𝘪𝘨 𝘨ø𝘺! 𝘛𝘶𝘳𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘳 𝘭𝘪𝘵𝘵 𝘴𝘬𝘶𝘮𝘮𝘦𝘭 𝘰𝘨 𝘴𝘱𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯𝘥𝘦, 𝘧𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘳 𝘮𝘺𝘦 𝘣ø𝘭𝘨𝘦𝘳. 𝘑𝘦𝘨 𝘣𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘵𝘵 𝘴𝘫ø𝘴𝘺𝘬 𝘢𝘷 𝘰𝘨 𝘵𝘪𝘭, 𝘮𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘵 𝘨𝘪𝘬𝘬 𝘧𝘪𝘯𝘵. 𝘑𝘦𝘨 𝘷𝘢𝘳 𝘮𝘦𝘥 𝘥𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘱𝘢̊ 𝘣𝘢̊𝘵𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘵𝘪𝘥𝘦𝘯, 𝘴𝘢̊ 𝘮𝘢𝘯 𝘣𝘭𝘦 𝘨𝘰𝘥𝘵 𝘬𝘫𝘦𝘯𝘵. 𝘋𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘳 𝘬𝘫𝘦𝘮𝘱𝘦𝘩𝘺𝘨𝘨𝘦𝘭𝘪𝘨! 𝘋𝘦𝘵 𝘫𝘦𝘨 𝘦𝘳 𝘮𝘦𝘴𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘭𝘵 𝘢𝘷 𝘷𝘢𝘳 𝘢𝘵 𝘫𝘦𝘨 𝘬𝘭𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘢̊ 𝘬𝘭𝘢𝘵𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘱 𝘪 𝘮𝘢𝘴𝘵𝘦𝘯. 𝘚𝘬𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭𝘪𝘨 𝘮𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴𝘧ø𝘭𝘦𝘭𝘴𝘦!"

 

Pelle Hammer:

Mats

"𝘔𝘪𝘵𝘵 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘯𝘦 𝘧𝘳𝘢 𝘞𝘪𝘯𝘥𝘫𝘢𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘦𝘳 𝘥𝘢 𝘷𝘪 𝘭𝘢̊ 𝘱𝘢̊ 𝘥𝘦𝘬𝘬 𝘶𝘵𝘦𝘯𝘧𝘰𝘳 𝘓𝘰𝘧𝘰𝘵𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘢̊ 𝘴𝘦 𝘱𝘢̊ 𝘕𝘰𝘳𝘥𝘭𝘺𝘴𝘦𝘵. 𝘋𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘦𝘳 𝘧ø𝘳𝘴𝘵𝘦 𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘦𝘨 𝘩𝘢𝘳 𝘴𝘦𝘵𝘵 𝘥𝘦𝘵. 𝘋𝘦𝘵 𝘷𝘢𝘳 𝘩𝘦𝘭𝘵 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘴𝘬, 𝘮𝘢𝘯 𝘧ø𝘭𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘨 𝘭𝘪𝘵𝘦𝘯. 𝘌𝘯 𝘴𝘬𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭𝘪𝘨 𝘢𝘩𝘢-𝘰𝘱𝘱𝘭𝘦𝘷𝘦𝘭𝘴𝘦. 𝘜𝘵𝘳𝘰𝘭𝘪𝘨 𝘧𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘳! 𝘔𝘢𝘯 𝘮ø𝘵𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘧𝘰𝘭𝘬. 𝘑𝘦𝘨 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘮 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘱𝘢̊ 𝘯𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘵𝘶𝘳. 𝘑𝘦𝘨 𝘩𝘢𝘥𝘥𝘦 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘩𝘢𝘵𝘵 𝘯𝘰𝘦 𝘮𝘰𝘵 𝘢̊ 𝘷æ𝘳𝘦 𝘦𝘯 𝘮𝘢̊𝘯𝘦𝘥 𝘵𝘪𝘭 𝘱𝘢̊ 𝘣𝘢̊𝘵𝘦𝘯."

 

Elias Stensrud Nyseth:

Elias

𝘐 𝘴𝘭𝘶𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘢𝘷 𝘩𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘬𝘵 på Windjammer 𝘩ø𝘳𝘵𝘦 𝘷𝘪 𝘱𝘢̊ 𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘱𝘢̊ 𝘣𝘢̊𝘵𝘥𝘦𝘬𝘬𝘦𝘵 𝘰𝘨 𝘯ø𝘵 𝘶𝘵𝘴𝘪𝘬𝘵𝘦𝘯. 𝘋𝘦𝘯 𝘦𝘯𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘳 𝘩𝘪𝘮𝘮𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘬𝘬𝘦𝘵 𝘢𝘷 𝘯𝘰𝘳𝘥𝘭𝘺𝘴. 𝘒𝘰𝘮𝘣𝘪𝘯𝘦𝘳𝘵 𝘮𝘦𝘥 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘬𝘬𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘳 𝘥𝘦𝘵 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘪𝘦𝘭𝘵 𝘢̊ 𝘭𝘪𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘢̊ 𝘥𝘦𝘬𝘬 𝘰𝘨 𝘴𝘦 𝘰𝘱𝘱 𝘱𝘢̊ 𝘯𝘰𝘳𝘥𝘭𝘺𝘴𝘦𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘧ø𝘳𝘴𝘵𝘦 𝘨𝘢𝘯𝘨. 𝘈𝘬𝘬𝘶𝘳𝘢𝘵 𝘥𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘬𝘵𝘦 𝘫𝘦𝘨 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘱𝘢̊ 𝘯𝘰𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘦𝘵, 𝘫𝘦𝘨 𝘷𝘢𝘳 𝘣𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘪𝘭𝘴𝘵𝘦𝘥𝘦 𝘪 𝘯𝘶𝘦𝘵.

 

Nordlys