Fra Etterstadfest til podcasten Efterfest

Efterfest på Etterstad

Elever fra klasse 3PBC i programmfaget Entrepenørskap og bedrift har dette skoleåret jobbet med å legge til rette for å gjennomføre et stort kulturelt arrangement på skolen. Grunnet pandemien måtte tanken på et fysisk arrangment Etterstadfest gå ut. Elevene hadde brukt mye tid på planlegging og organisering. Når man jobber med opplæring, så er vi opptatt av hele læringsprossessen og ikke bare sluttresultatet. Derfor ser vi ikke på dette prosjektet som misslykket, men ferdigheter for framtiden hvor fleksibilitet og kreativitet er viktige.

Skolen har i år investert i utstyr til å kunne produsere podcaster som en del av undervisingen.

Elevene fra påbyggsklassen har i en egen podkast oppsummert hele prosjektet og levert dette som sluttprodukt for sin oppgave. Her snakker de om selve prosjektet Etterstadfest, tanker rundt pandemi og skolegang og om samarbeid generelt. De evaluerer også sitt eget prosjekt og hva de har lært i denne prosessen. 

Podcasten kan du høre her.