Hovedseksjon

Kamzy klar for fagdag 25. februar

Varaordfører Kamzy Oslo

Dagen starter kl 9.00 med at rektor Elin Stavrum vil ønske varaordfører Kamzy Gunaratnam, gjester, elever, bedrifter og etater velkommen til Etterstad videregående skole, avdeling Ullevål. 

Hele uteområdet ved skolen vil være fylt opp med tunge kjøretøy og ivrige representanter fra bransjen. Kom og bli inspirert av framtidens arbeidsgivere innen bil, transport -og logistikkyrket. 

Transport og logistikk på VG2 gir rask vei til lærlingplass og fast jobb!

Transportfaget 

Er en fin start på et yrke med gode inntjeningsmuligheter og frihet til råde over egen tid. Etter Vg2 transport og logistikk kan du velge mellom følgende fag: yrkessjåførfaget, logistikkfaget, eller påbygging til generell studiekompetanse 

Yrkessjåførfaget

En utdannelse innen transportfag innebærer mange muligheter. Den er en start på et yrke med gode inntjeningsmuligheter og frihet til å råde over egen tid. Veien til egen virksomhet er kortere enn i de fleste andre jobber. Faget omhandler arbeid innen godstransport og persontransport. 

Logistikkfaget

Terminalarbeid har på få år endret seg fra tunge løft til bruk av moderne teknologi, som gjør jobben lettere og mer effektiv. Det er gode muligheter for kloke hoder og raske hender. En interessant karriere som bokstavelig starter på gulvet og fører deg dit du vil og evner. Faget omhandler arbeid på godsterminal eller handel- og produksjonsbedrifter. 

En Logistikkoperatør vil kunne jobbe over hele verden, med alt fra transport av gods, sikring av last, vareflyt og lagring, samt dokumentbehandling, service og kundebehandling. 

Disse bedriftene stiller på Fagdagen

 • Anders Bjørneby AS 
 • Asko AS
 • Posten Transport
 • Høydespesialisten 
 • Unibuss 
 • Tine
 • SAS
 • HSS 
 • Norsk Gjenvinning
 • Toyota Handling
 • Hiab Norge
 • Bane- og entreprenørservice AS
 • Hoff Transport
 • Jachelln Transport
 • Vegdirektoratet
 • Politiet
 • PostNord
 • Transportmagasinet
 • Fagbokforlaget / NKI
 • Skedsmo bud/var
 • Utdanningsetaten