Hovedseksjon

Vi utvider muligheten til å ta praksisbrev i flere fag

Bilder fra XXL

Brosjyre om tilbudet.

Siden 2015 har vi hatt over 80 elever via praksisbrevløpet på Etterstad videregående skole!

Vår erfaring er at flere og flere fullfører og består, og antallet som fullfører med fagbrev øker! Vi erfarer også at antallet elever som drar nytte av en praktisk opplæring øker!

På bakgrunn av det ønsker vi å nå enda flere elever, og vi dobler kapasiteten! Vi skal gjøre vårt ytterste for å tilfredsstille elevens ønske om yrke, og lokale læreplaner kan lages for nye fag!

Vi har nå god erfaring innen salg- og logistikkfaget, men vi vil ha flere elever – og flere utdanningsprogram inn i tilbudet!

Med mestring og motivasjon i fokus møter vi elevenes behov, og tilrettelegger for en best mulig opplæring.

Kjenner du en elev som ikke ønsker å sitte på skolen, men heller arbeide og få verdifull erfaring? Ta kontakt så ser vi hva vi kan få til!

Ansvarlig for praksisbrevtilbudet:

Åshild Tårnesvik – ashild.tarnesvik@osloskolen.no

Dina Cecilie Sæle Ek - dina.ek@osloskolen.no