Hovedseksjon

Praksisbrev – tiltak mot skolefrafall

Åshild

På Etterstad vgs kan elevene ta praksisbrev. Primus motor for dette arbeidet er Åshild Tårnesvik som er kontaktlærer i to klasser med praksisbrev hos oss. Tårnevik underviser elevene i samfunnskunnskap og følger de opp i de bedriftene som de har praksis. Elevene er en dag i uken på skolen og resten av uken utplassert i bedrift. 

Har kan du lese Åshild Tårneviks fagartikkel som ble publisert i Utdanningsnytt januar 2022.