Hovedseksjon

Medvirkning nytt skolebygg 19. mai

Luft

Det er Oslobygg og Utdanningsetaten som holder møtet, og møtet starter med informasjon og gjennomgang av planene så langt. Deretter vil vi bruke tid på idemyldring sammen med dere som har lokal kunnskap. Hvordan brukes området, hva mangler,hvilke ønsker og behov kan knyttes opp til dette prosjektet?
Velkommen!