Hovedseksjon

Ledige stillinger

Elever i gang
Etterstad vgs utdanner stolte og engasjerte fagarbeidere til yrkesliv og videre utdanning. I tett samarbeid med bransje og bedrift blir elevene forberedt til det grønne skiftet. Praktiske oppgaver gir mestring, glede og forståelse. Hos oss kan elevene være seg selv, og vi feirer mangfoldet.
Våre ambisjoner i forhold til elevene er at vi skal ha en tydelig og yrkesrelevant pedagogiske retning og skolens ansatte skal bidra til et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tydelige rammer og forventninger.

Vi søker etter assistenter, miljøarbeidere, rådgiver og lærere. 

Stillingene finner du her: